Đã thông qua Luật Lâm nghiệp 2017

Chủ đề   RSS   
 • #474726 15/11/2017

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1719 lần


  Đã thông qua Luật Lâm nghiệp 2017

  Sáng nay, ngày 15/11/2017, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Lâm nghiệp với  87,78% ĐBQH tán thành. Luật Lâm nghiệp 2017 có 12 Chương, 108 Điều và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

  Luật Lâm nghiệp 2017 quy định các nội dung chính sau đây:

  - Quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản.

  - Nguyên tắc hoạt động lâm nghiệp.

  -. Xã hội hóa hoạt động lâm nghiệp; bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước với lợi ích của chủ rừng, tổ chức, cá nhân hoạt động lâm nghiệp.

  - Bảo đảm tổ chức liên kết theo chuỗi từ bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, chế biến và thương mại lâm sản để nâng cao giá trị rừng.

  - Bảo đảm công khai, minh bạch, sự tham gia của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư liên quan trong hoạt động lâm nghiệp.

  - Rừng tự nhiên phải được đưa vào quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Bảo đảm sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân; bảo đảm công khai, minh bạch và bình đẳng giới.

  - Việc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng và thu hồi rừng phải bảo đảm nguyên tắc phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia, diện tích rừng hiện có của địa phương; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ dự án quan trọng quốc gia; dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; dự án cấp thiết khác được Chính phủ phê duyệt; không giao, cho thuê diện tích rừng đang có tranh chấp.

  Chi tiết Luật Lâm nghiệp 2017 sẽ đựơc cập nhật sớm nhất đến các bạn.

  Xem thêm: Danh sách Luật, Nghị quyết chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

  Cập nhật bởi trang_u ngày 15/11/2017 11:19:52 SA Cập nhật bởi trang_u ngày 15/11/2017 11:18:38 SA
   
  2263 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận