Đã lấy bảo hiểm xã hội 1 lần sổ cũ rồi vẫn phải gộp sổ?

Chủ đề   RSS   
 • #594279 27/11/2022

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1924)
  Số điểm: 13439
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  Đã lấy bảo hiểm xã hội 1 lần sổ cũ rồi vẫn phải gộp sổ?

  Tại Khoản 72 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH:

  "72. Sửa đổi, bổ sung Điều 46 như sau:

  “Điều 46. Nội dung ghi trên sổ BHXH và gộp sổ BHXH

  Nội dung ghi trên sổ BHXH và gộp sổ BHXH đối với một người có từ 2 sổ BHXH trở lên được quản lý theo Điều 33b.

  1. Ghi, xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN trong sổ BHXH

  1.1. Nội dung ghi trong sổ BHXH phải đầy đủ theo từng giai đoạn tương ứng với mức đóng và điều kiện làm việc của người tham gia BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN (kể cả thời gian người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng như nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản; nghỉ việc không hưởng tiền lương; tạm hoãn HĐLĐ).

  ... 

  2. Gộp sổ BHXH và hoàn trả

  Trường hợp một người có từ 2 sổ BHXH trở lên đề nghị gộp sổ BHXH, cán bộ Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ thực hiện kiểm tra, đối chiếu nội dung đã ghi trên các sổ BHXH và cơ sở dữ liệu; lập Danh sách đề nghị gộp sổ BHXH (Mẫu C18-TS) chuyển cán bộ Phòng/Tổ quản lý thu thực hiện:

  + Trường hợp thời gian đóng BHXH trên các sổ BHXH không trùng nhau: Thực hiện gộp quá trình đóng BHXH của các sổ BHXH trên cơ sở dữ liệu; hủy mã số sổ BHXH đã gộp.

  + Trường hợp thời gian đóng BHXH trên các sổ BHXH trùng nhau: lập Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS) để hoàn trả cho người lao động theo quy định tại Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 43."

  Trường hợp của nếu người lao động đã có 01 sổ cũ đã hưởng BHXH một lần nhưng vẫn còn thời gian đóng BH thất nghiệp chưa hưởng thì bắt buộc phải làm thủ tục gộp sổ để cơ quan BHXH ghi nhận lại thời gian đóng bảo hiêm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Phải thực hiện gộp sổ xong thì mới làm thù tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

   
  297 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn linhtrang123456 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594677   29/11/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Đã lấy bảo hiểm xã hội 1 lần sổ cũ rồi vẫn phải gộp sổ?

  Cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ. Theo quy định về điều kiện hưởng BHXH 1 lần và BHTN là hai trường hợp riêng biệt, do đó trong trường hợp nghỉ việc và hưởng BHXH 1 lần, thì thời gian đã đóng BHTN sẽ được bảo lưu, cộng dồn với thời gian tham gia đóng BHTN sau này để làm căn cứ tính hưởng BHTN khi đủ điều kiện. Vì vậy, khi người lao động tiếp tục tham gian quan hệ lao động mới và có sổ BHXH mới thì phải tiến hành gộp sổ BHXH để tiếp tục tính thời gian đóng BHTN.

   
  Báo quản trị |  
 • #594955   30/11/2022

  Đã lấy bảo hiểm xã hội 1 lần sổ cũ rồi vẫn phải gộp sổ?

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Sổ bảo hiểm xã hội ghi nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội để người lao động được hưởng quyền lợi của bảo hiểm việc một người có 2 sổ bảo hiểm xã hội sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi hưởng chế độ BHXH của người lao động chính vì vậy cần phải làm thủ tục gộp các sổ bảo hiểm xã hội thành 1 sổ duy nhất, điều này sẽ giúp cơ quan bảo hiểm xã hội dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc quản lý và ghi nhận quá trình đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động.

   
  Báo quản trị |