Đã hưởng BHXH một lần thì có phải đóng BHYT

Chủ đề   RSS   
 • #498177 30/07/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1996)
  Số điểm: 14399
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 317 lần


  Đã hưởng BHXH một lần thì có phải đóng BHYT

  Về đối tượng tham gia BHYT thì theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 (sửa đổi Điều 12 Luật bảo hiểm y tế 2008) quy định:

  Điều 1.

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế:

  ...

  6. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

  "Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

  1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

  a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

  Như vậy, đối với người lao động ký hợp đồng lao động từ đủ 03 tháng trở lên là phải tham gia bảo hiểm y tế (dù có thuộc đối tượng hưởng chế độ hưu trí đi nữa)

  + Trong nội dung trình bày, không nêu rõ điều kiện làm việc của người lao động trước đó, nhưng nếu điều kiện làm việc bình thường thì phải đủ 55 tuổi và 20 năm đóng BHXH trở lên thì mới đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

  Người lao động của chị mới 51 tuổi, và nếu hưởng chế độ BHXH một lần có nghĩa là trước đó cũng chưa tham gia BHXH đủ 20 năm. Do đó không phải trường hợp lao động đang hưởng chế độ hưu trí. Vì vậy, nguời lao động lao việc theo HĐLĐ từ đủ 01 tháng trở lên vẫn phải đóng BHXH bắt buộc theo quy định Điểm b Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:
  ...
  b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

  Truờng hợp của nguời lao động này đã đủ 03 tháng làm việc thì phải đóng thêm bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khỏan 1 Điều 43 Luật việc làm 2013:
  Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

  1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:
  ...
  c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
  Bên cạnh đó, người lao động này đã hưởng BHXH 1 lần, có nghĩa là khi ký hợp đồng lao động, thời gian tham gia BHXH sẽ tính lại từ đầu (không cộng dồn thời gian trước).

   
  1580 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận