Đã được chia di sản theo di chúc thì có tiếp tục được hưởng theo hàng thừa kế không?

Chủ đề   RSS   
 • #612496 07/06/2024

  phucpham2205
  Top 75
  Lớp 10

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (764)
  Số điểm: 14341
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 286 lần
  SMod

  Đã được chia di sản theo di chúc thì có tiếp tục được hưởng theo hàng thừa kế không?

  Đặt trường hợp trong di chúc chỉ để lại một phần tài sản thì người đã được hưởng thừa kế tại đây có tiếp được hưởng phần tài sản còn lại theo hàng thừa kế không? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

  Đã được chia di sản theo di chúc thì có tiếp tục được hưởng theo hàng thừa kế không?

  Trước tiên, tại Điều 626 Bộ Luật Dân sự 2015 có quy định cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật và hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.

  Cạnh đó, tại Điều 624 Bộ Luật Dân sự 2015 cũng có nêu rõ di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. 

  Còn thừa kế theo Điều  649 Bộ Luật Dân sự 2015 là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Đối với trường hợp thừa kế, Điều 650 Bộ Luật Dân sự 2015 có quy định thừa kế được áp dụng trong những trường hợp như sau:

  - Không có di chúc.

  - Di chúc không hợp pháp.

  - Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc hoặc cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

  - Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

  Đồng thời, thừa kế cũng được áp dụng đối với các phần di sản bao gồm: 

  - Phần di sản không được định đoạt trong di chúc.

  - Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật. 

  - Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc hoặc liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

  Theo đó, trong trường hợp này, tài sản của người đã chết để lại là chỉ có một phần đã được định đoạt theo di chúc (nếu di chúc hợp pháp thì sẽ có hiệu lực pháp luật) còn phần tài sản còn lại chưa được định đoạt trong di chúc sẽ được chia theo quy định của pháp luật.

  Những người được thừa kế theo pháp luật hiện nay gồm những ai?

  Căn cứ Điều 651 Bộ Luật Dân sự 2015 có quy định về những người thừa kế theo pháp luật sẽ được sắp xếp theo thứ tự như sau:

  - Hàng thừa kế thứ nhất: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

  - Hàng thừa kế thứ hai: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.

  - Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

  Theo đó, những người thừa kế nêu trên nằm cùng hàng với nhau thì được hưởng phần di sản tương đương nhau. Tuy nhiên, những người ở hàng thừa kế sau chỉ được quyền hưởng thừa kế trong trường hợp không còn ai ở hàng thừa kế trước đó (chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận). 

  Tổng kết lại, trường hợp một người dù đã được hưởng một phần di sản theo di chúc thì vẫn có quyền được hưởng phần thừa kế còn lại theo quy định về thừa kế theo pháp luật.

   
  107 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận