Đã được cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh vẫn có thể bị thu hồi?

Chủ đề   RSS   
 • #590294 29/08/2022

  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (437)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Đã được cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh vẫn có thể bị thu hồi?

  Tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh cần phải chú ý về việc tổ chức triển lãm của mình bởi không phải đã được cấp giấy phép rồi là có thể tổ chức đến khi kết thúc triển lãm. Cụ thể, quy định về việc thu hồi giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh như sau:

  Căn cứ Điều 13 Nghị định 72/2016/NĐ-CP quy định thu hồi, cấp lại giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh:

  1. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép có quyền thu hồi giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh.

  2. Trường hợp thu hồi giấy phép:

  Tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh không thực hiện đúng trách nhiệm quy định tại Điều 5 của Nghị định này.

  3. Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép:

  a) Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép ban hành quyết định về việc thu hồi giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này;

  b) Tổ chức, cá nhân phải nộp lại giấy phép đã được cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có quyết định thu hồi và phải chấm dứt ngay triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh bị thu hồi giấy phép;

  c) Tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh không được cấp phép lại trong 03 tháng, kể từ ngày bị thu hồi giấy phép; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

  4. Sau thời hạn 03 tháng, kể từ ngày bị thu hồi giấy phép, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh thì thực hiện theo các quy định tại Điều 11, 12 của Nghị định này.

  Ngoài ra tại Điều 5 Nghị định 72/2016/NĐ-CP quy định:

  Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động nhiếp ảnh

  1. Không tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; không phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

  2. Không tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định.

  3. Không kích động chiến tranh xâm lược, gây thù hận giữa các dân tộc và nhân dân các nước; không truyền bá tư tưởng phản động.

  4. Không sửa chữa, ghép tác phẩm nhiếp ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh nhằm mục đích xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; không xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, danh nhân văn hóa; không vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

  5. Không vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục, an ninh, trật tự; không tuyên truyền bạo lực, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội gây hại cho sức khỏe, hủy hoại môi trường sinh thái và vi phạm các quy định khác của pháp luật.

  6. Không mua, bán, sử dụng, phổ biến tác phẩm nhiếp ảnh vi phạm pháp luật hoặc đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  7. Tuân thủ quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và quyền của cá nhân đối với hình ảnh.

  8. Tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh theo đúng nội dung đã được cấp giấy phép.

  Như vậy, khi vi phạm các quy định về hoạt động nhiếp ảnh trên thì tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh vẫn có thể bị thu hồi.

   
  150 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594439   28/11/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (340)
  Số điểm: 2849
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Đã được cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh vẫn có thể bị thu hồi?

  Cám ơn thông tin chia sẻ từ bài viết của bạn. Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh là hình thức phổ biến, giới thiệu, trưng bày, trình chiếu tác phẩm nhiếp ảnh. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 72/2016/NĐ-CP quy định “Tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam phải có giấy phép triển lãm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp”. Theo đó, khi tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam thì cần phải xin giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Sau khi được cấp phép thì cần phải chú các quy định cụ thể tại Điều 5 Nghị định 72/2016/NĐ-CP để tránh bị thu hồi giấy phép.  

   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lvkhngoc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/11/2022)