Đã công bố quyết định kiểm tra thuế, người nộp thuế có được khai bổ sung hồ sơ khai thuế?

Chủ đề   RSS   
 • #595441 12/12/2022

  nguyenthikimdung2000
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/08/2022
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2480
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Đã công bố quyết định kiểm tra thuế, người nộp thuế có được khai bổ sung hồ sơ khai thuế?

  Tại Điều 47 Luật Quản lý thuế 2019 quy định khai bổ sung hồ sơ khai thuế, cụ thể như sau:

  1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

  2. Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế; cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này.

  3. Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau:

  a) Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này;

  b) Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.

  4. Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế bao gồm:

  a) Tờ khai bổ sung;

  b) Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan.

  5. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.

  Theo đó, khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền về thuế đã thực hiện công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì trường hợp này người nộp thuế vẫn được phép bổ sung hồ sơ khai thuế.

   
  2471 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenthikimdung2000 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (14/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595611   19/12/2022

  nguyenhoangvy15
  nguyenhoangvy15
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/08/2022
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 3398
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 59 lần


  Đã công bố quyết định kiểm tra thuế, người nộp thuế có được khai bổ sung hồ sơ khai thuế?

  Cảm ơn thông tin bạn đã chia sẻ. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế nhằm mục đích khắc phục những sai sót đối với hoạt động của doanh nghiệp, tạo cơ hội cho doanh nghiệp sửa sai, hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp, để thông tin quản lý doanh nghiệp của cơ quan thuế và hồ sơ lưu doanh nghiệp thống nhất

   
  Báo quản trị |  
 • #595687   22/12/2022

  Đã công bố quyết định kiểm tra thuế, người nộp thuế có được khai bổ sung hồ sơ khai thuế?

  Cảm ơn chia sẻ của tác giả, tuy nhiên mình cũng bổ sung thêm quy định về hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định tại khoản 4 Điều 47 Luật Quản lý thuế 2019 như sau:

  4. Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế bao gồm:

  a) Tờ khai bổ sung;

  b) Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan.

  Do đó, khi khai bổ sung hồ sơ khai thuế, doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ nêu trên để việc bổ sung hồ sơ được thuận tiện và nhanh chóng.

   
  Báo quản trị |