Đã có Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn báo cáo giao dịch từ 400 triệu trở lên

Chủ đề   RSS   
 • #604420 01/08/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2005 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đã có Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn báo cáo giao dịch từ 400 triệu trở lên

  Thống đốc NHNN Việt Nam ngày 28/7/2023 đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.
   
  Theo đó, Thống đốc NHNN hướng dẫn chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo được thực hiện như sau: 
   
  da-co-thong-tu-09-2023-tt-nhnn-huong-dan-bao-cao-giao-dich-tu-400-trieu-tro-len
   
  (1) Giá trị giao dịch phải thực hiện báo cáo 
   
  Cụ thể tại Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo như sau:
   
  Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.
   
  Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.
   
  Thì mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400.000.000 (bốn trăm triệu) đồng trở lên theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg.
   
  (2) Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
   
  - Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại mục (1) nêu trên cho Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền.
   
  - Báo cáo được thực hiện bằng dữ liệu điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 09/2023/TT-NHNN hoặc báo cáo bằng văn bản giấy theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN khi chưa thiết lập được hệ thống công nghệ thông tin tương thích phục vụ cho việc báo cáo.
   
  Vui lòng tải Phụ lục I Thông tư 09/2023/TT-NHNN 
   
  - Trường hợp khách hàng nộp ngoại tệ tiền mặt có giá trị lớn để mua đồng Việt Nam hoặc nộp tiền mặt bằng đồng Việt Nam có giá trị lớn để mua ngoại tệ tiền mặt thì chỉ báo cáo giao dịch nộp tiền mặt.
   
  (3) Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ
   
  - Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền khi phát hiện giao dịch đáng ngờ theo quy định tại Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022. 
   
  Báo cáo được thực hiện bằng văn bản giấy theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN hoặc báo cáo bằng dữ liệu điện tử khi triển khai thiết lập được hệ thống công nghệ thông tin tương thích phục vụ cho việc báo cáo bằng dữ liệu điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 09/2023/TT-NHNN.
   
  Lưu ý: Không áp dụng trong trường hợp báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.
   
  - Việc báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định tại Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 không phụ thuộc vào lượng tiền giao dịch của khách hàng, giao dịch đó đã hoàn thành hay chưa.
   
  - Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền có trách nhiệm xác nhận việc đã nhận được báo cáo giao dịch đáng ngờ thông qua hình thức gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của cá nhân hoặc bộ phận theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 5 Thông tư 09/2023/TT-NHNN hoặc bằng văn bản giấy trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giao dịch đáng ngờ; trao đổi với đối tượng báo cáo những vấn đề phát sinh (nếu có).
   
  - Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư phải:
   
  + Xem xét, thu thập, phân tích thông tin để báo cáo giao dịch đáng ngờ khi kinh doanh dịch vụ kế toán.
   
  + Thực hiện thủ tục công chứng, thay mặt khách hàng chuẩn bị các điều kiện để thực hiện giao dịch hoặc thay mặt khách hàng thực hiện giao dịch chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất.
   
  + Quản lý tiền, chứng khoán hoặc tài sản khác của khách hàng.
   
  + Quản lý tài khoản của khách hàng tại ngân hàng, công ty chứng khoán.
   
  + Điều hành, quản lý công ty.
   
  + Tham gia vào hoạt động mua, bán doanh nghiệp thay mặt khách hàng.
   
  Xem thêm Thông tư 09/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 28/7/2023.
   
  980 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (09/09/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận