Đã có quy định cụ thể các bước mở tài khoản thanh toán qua internet

Chủ đề   RSS   
 • #564601 08/12/2020

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  Đã có quy định cụ thể các bước mở tài khoản thanh toán qua internet

  Mở tài khoản thanh toán ở các ngân hàng qua internet

  Mở tài khoản thanh toán ngân hàng qua internet

  Hiện nay, khung pháp lý trong việc đăng ký tài khoản thanh toán tại các tổ chức tín dụng (ngân hàng) được quy định tại Thông tư 23/2014/TT-NHNN. Tuy văn bản này đã được sửa đổi, bổ sung qua nhiều lần, cho đến nay mới có quy định cụ thể về quy trình, thủ tục thực hiện đăng ký tài khoản thanh toán qua phương tiện điện tử, internet.

  1. Quy định hiện hành

  Thông tư 23 đã được sửa đổi, bổ sung bởi một số văn bản: Thông tư 32/2016/TT-NHNNThông tư 02/2018/TT-NHNN, Thông tư 02/2019/TT-NHNN và mới đây nhất là Thông tư 16/2020/TT-NHNN ban hành ngày 4/12/2020.

  Về việc đăng ký tài khoản thanh toán qua phương tiện điện tử, Điểm b Khoản 2 Điều 14 Thông tư 23 quy định:

  - Khi nhận được hồ sơ mở tài khoản thanh toán của khách hàng, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải kiểm tra các giấy tờ trong hồ sơ, đối chiếu với các yếu tố đã kê khai tại giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán và xử lý:

  - Riêng đối với trường hợp khách hàng gửi qua phương tiện điện tử:

  + Nếu các giấy tờ tại hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc các yếu tố kê khai chưa khớp đúng với các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thì ngân hàng phải thông báo cho khách hàng để hoàn thiện hồ sơ;

  + Nếu các giấy tờ tại hồ sơ đã đầy đủ, các yếu tố kê khai hoàn toàn khớp đúng với các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thì ngân hàng phải thông báo cho khách hàng nộp bản sao có chứng thực, bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc xuất trình bản chính để đối chiếu.

  + Đối với trường hợp xuất trình bản chính để đối chiếu, ngân hàng phải xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

  2. Quy định mới

  Ngoài những nội dung nêu trên, sắp tới Thông tư 16/2020/TT-NHNN sẽ bổ sung Điều 14a vào Điều 14 kể trên với những quy định như:

  - Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử phải xây dựng, ban hành, công khai quy trình, thủ tục mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử

  - Quy trình, thủ tục này phải phù hợp với quy định tại Điều này, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, pháp luật về giao dịch điện tử, các quy định pháp luật liên quan về đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khách hàng và an toàn hoạt động của ngân hàng

  - Các bước tổi thiểu của quy trình, thủ tục này bao gồm:

  (1) Thu thập thông tin về hồ sơ mở tài khoản thanh toán

  (2) Thực hiện kiểm tra, đối chiếu và xác minh thông tin nhận biết khách hàng

  (3) Cảnh báo cho khách hàng về các hành vi không được thực hiện trong quá trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán được mở bằng phương thức điện tử

  (4) Cung cấp cho khách hàng nội dung thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán và thực hiện giao kết thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng

  (5) Thông báo số hiệu, tên tài khoản thanh toán, hạn mức giao dịch qua tài khoản thanh toán và ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản thanh toán cho khách hàng.

  Ngoài ra, Thông tư 16 còn bãi bỏ Khoản 7, 8, 9 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN (là thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 23) và có hiệu lực từ 5/3/2021.

  Cập nhật bởi hiesutran159 ngày 08/12/2020 05:35:25 CH
   
  1019 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/12/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận