Đã có Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã một số tỉnh, thành

Chủ đề   RSS   
 • #534830 10/12/2019

  BachHoLS
  Top 150
  Male
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (493)
  Số điểm: 18818
  Cảm ơn: 70
  Được cảm ơn 707 lần
  SMod

  Đã có Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã một số tỉnh, thành

  Dưới đây là Các Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

  - Tuyên Quang

  Theo đó,

  + Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang và thành lập 03 phường thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

  + Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

  Xem: TẠI ĐÂY

  Ngày hiệu lực:  01/01/2020

  - Hà Tĩnh

  1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Tĩnh như sau:

  a) Thành lập xã Đồng Môn trên cơ sở nhập toàn bộ 3,40 km2 diện tích tự nhiên, 3.749 người của xã Thạch Đồng và toàn bộ 5,53 km2 diện tích tự nhiên, 3.185 người của xã Thạch Môn. Sau khi thành lập, xã Đồng Môn có 8,93 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.934 người.

  Xã Đồng Môn giáp xã Thạch Hạ, xã Thạch Hưng, phường Thạch Quý và huyện Thạch Hà;

  b) Sau khi sắp xếp, thành phố Hà Tĩnh có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 05 xã và 10 phường.

  2. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Kỳ Anh như sau:

  a) Thành lập phường Hưng Trí trên cơ sở nhập toàn bộ 14,78 km2 diện tích tự nhiên, 1.748 người của xã Kỳ Hưng và toàn bộ 5,18 km2 diện tích tự nhiên, 11.665 người của phường Sông Trí. Sau khi thành lập, phường Hưng Trí có 19,96 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.413 người.

  Phường Hưng Trí giáp phường Kỳ Trinh, xã Kỳ Hà, xã Kỳ Hoa và huyện Kỳ Anh;

  b) Sau khi sắp xếp, thị xã Kỳ Anh có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 06 phường và 05 xã.

  3. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Kỳ Anh như sau:

  a) Thành lập xã Lâm Hợp trên cơ sở nhập toàn bộ 36,32 km2 diện tích tự nhiên, 4.905 người của xã Kỳ Lâm và toàn bộ 25,33 km2 diện tích tự nhiên, 2.302 người của xã Kỳ Hợp. Sau khi thành lập, xã Lâm Hợp có 61,65 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.207 người.

  Xã Lâm Hợp giáp các xã Kỳ Lạc, Kỳ Sơn, Kỳ Tân, Kỳ Tây, Kỳ Thượng, Kỳ Văn và thị xã Kỳ Anh;

  b) Sau khi sắp xếp, huyện Kỳ Anh có 20 đơn vị hành chính cấp xã.

  .....

  Xem: TẠI ĐÂY

  Ngày hiệu lực:  01/01/2020

  - Phú Yên

  1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Sông Cầu như sau:

  a) Nhập toàn bộ 11,87 km2 diện tích tự nhiên, 3.997 người của xã Xuân Hòa vào xã Xuân Cảnh. Sau khi nhập, xã Xuân Cảnh có 32,76 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.899 người.

  Xã Xuân Cảnh giáp các xã Xuân Bình, Xuân Hải, Xuân Phương, Xuân Thịnh và Biển Đông;

  b) Sau khi sắp xếp, thị xã Sông Cầu có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 04 phường và 09 xã.

  2. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Tuy An như sau:

  a) Thành lập xã An Hòa Hải trên cơ sở nhập toàn bộ 14,28 km2 diện tích tự nhiên, 3.726 người của xã An Hải và toàn bộ 22,03 km2 diện tích tự nhiên, 11.782 người của xã An Hòa. Sau khi thành lập, xã An Hòa Hải có 36,31 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 15.508 người.

  Xã An Hòa Hải giáp các xã An Cư, An Hiệp, An Mỹ, An Ninh Đông và Biển Đông;

  b) Sau khi sắp xếp, huyện Tuy An có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 xã và 01 thị trấn.

  Xem: TẠI ĐÂY

  Ngày hiệu lực:  01/01/2020

  - Lạng Sơn

  1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Tràng Định như sau:

  a) Điều chỉnh 11,00 km2 diện tích tự nhiên, 397 người của xã Bắc Ái vào xã Đề Thám. Sau khi điều chỉnh, xã Đề Thám có 50,98 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.885 người.

  Xã Đề Thám giáp các xã Chi Lăng, Đại Đồng, Hùng Sơn, Kim Đồng; thị trấn Thất Khê và huyện Bình Gia;

  b) Điều chỉnh 11,46 km2 diện tích tự nhiên, 702 người của xã Bắc Ái vào xã Kim Đồng. Sau khi điều chỉnh, xã Kim Đồng có 71,37 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 2.782 người.

  Xã Kim Đồng giáp các xã Chi Lăng, Chí Minh, Đề Thám, Tân Tiến và huyện Bình Gia;

  c) Giải thể xã Bắc Ái;

  d) Sau khi sắp xếp, huyện Tràng Định có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 xã và 01 thị trấn.

  ...

  Xem: TẠI ĐÂY

  Ngày hiệu lực:  01/12/2019

  - Thanh Hóa

  1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Thanh Hóa như sau:

  a) Thành lập phường An Hưng trên cơ sở nhập toàn bộ 2,55 km2 diện tích tự nhiên, 8.194 người của phường An Hoạch và toàn bộ 3,99 km2 diện tích tự nhiên, 4.615 người của xã Đông Hưng. Sau khi thành lập, phường An Hưng có 6,54 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 12.809 người.

  Phường An Hưng giáp các phường Đông Vệ, Phú Sơn, Quảng Thắng, Tân Sơn, các xã Đông Tân, Đông Vinh và huyện Đông Sơn;

  b) Nhập toàn bộ 2,90 km2 diện tích tự nhiên, 3.020 người của xã Hoằng Lý vào phường Tào Xuyên. Sau khi nhập, phường Tào Xuyên có 5,66 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.933 người.

  Phường Tào Xuyên giáp phường Hàm Rồng, các xã Long Anh, Thiệu Dương và huyện Hoằng Hóa;

  c) Thành lập xã Long Anh trên cơ sở nhập toàn bộ 2,29 km2 diện tích tự nhiên, 3.463 người của xã Hoằng Long và toàn bộ 3,50 km2 diện tích tự nhiên, 4.544 người của xã Hoằng Anh. Sau khi thành lập, xã Long Anh có 5,79 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.007 người.

  Xã Long Anh giáp các phường Hàm Rồng, Nam Ngạn, Tào Xuyên, xã Hoằng Quang và huyện Hoằng Hóa;

  d) Sau khi sắp xếp, thành phố Thanh Hóa có 34 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 phường và 14 xã.

  Xem: TẠI ĐÂY

  Ngày hiệu lực:  01/12/2019

  - Thái Nguyên

  1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Định Hóa như sau:

  a) Nhập toàn bộ 10,28 km2 diện tích tự nhiên và 2.222 người của xã Kim Sơn vào xã Kim Phượng. Sau khi nhập, xã Kim Phượng có 22,87 kmdiện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.837 người.

  Xã Kim Phượng giáp các xã Lam Vỹ, Phúc Chu, Quy Kỳ, Tân Dương, Tân Thịnh và thị trấn Chợ Chu;

  b) Sau khi sắp xếp, huyện Định Hóa có 23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã và 01 thị trấn.

  2. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Sông Công như sau:

  a) Thành lập phường Châu Sơn trên cơ sở nhập toàn bộ 2,37 km2 diện tích tự nhiên, 2.904 người của phường Lương Châu và toàn bộ 8,29 km2 diện tích tự nhiên, 2.724 người của xã Vinh Sơn. Sau khi thành lập, phường Châu Sơn có 10,66 kmdiện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.628 người.

  Phường Châu Sơn giáp các phường Bách Quang, Mỏ Chè, Thắng Lợi, xã Bá Xuyên, xã Bình Sơn và thị xã Phổ Yên;

  b) Sau khi sắp xếp, thành phố Sông Công có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 07 phường và 03 xã.

  Xem: TẠI ĐÂY

  Ngày hiệu lực:  01/01/2020

  - Điện Biên

  1. Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ như sau:

  a) Nhập toàn bộ 74,63 kmdiện tích tự nhiên, 6.127 người của xã Nà Tấu, huyện Điện Biên; toàn bộ 75,99 kmdiện tích tự nhiên, 4.948 người của xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên; toàn bộ 34,74 kmdiện tích tự nhiên, 4.941 người của xã Mường Phăng, huyện Điện Biên và toàn bộ 57,14 kmdiện tích tự nhiên, 4.602 người của xã Pá Khoang, huyện Điện Biên vào thành phố Điện Biên Phủ;

  b) Điều chỉnh 0,72 km2 diện tích tự nhiên, 766 người của xã Thanh Luông, huyện Điện Biên và 0,25 km2 diện tích tự nhiên của xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên vào phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. Sau khi điều chỉnh, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ có 7,02 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.457 người; xã Thanh Luông, huyện Điện Biên có 35,26 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.976 người.

  Phường Thanh Trường giáp các phường Him Lam, Mường Thanh, Nam Thanh, Thanh Bình và huyện Điện Biên;

  Xã Thanh Luông giáp xã Thanh Hưng, xã Thanh Nưa; thành phố Điện Biên Phủ và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào;

  ...

  Xem: TẠI ĐÂY

  Ngày hiệu lực:  01/01/2020

  - Bắc Giang

  1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Sơn Động như sau:

  a) Nhập toàn bộ 18,10 km2 diện tích tự nhiên, 4.448 người của xã An Châu vào thị trấn An Châu. Sau khi nhập, thị trấn An Châu có 20,22 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.416 người.

  Thị trấn An Châu giáp các xã Vĩnh An, An Bá, Yên Định, An Lạc, Giáo Liêm và Long Sơn;

  b) Thành lập xã Phúc Sơn trên cơ sở nhập toàn bộ 20,65 km2 diện tích tự nhiên, 486 người của xã Thạch Sơn và toàn bộ 18,74 km2 diện tích tự nhiên, 1.336 người của xã Phúc Thắng. Sau khi thành lập, xã Phúc Sơn có 39,39 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 1.822 người.

  Xã Phúc Sơn giáp các xã Vĩnh An, Giáo Liêm, Đại Sơn, Vân Sơn; huyện Lục Ngạn và tỉnh Lạng Sơn;

  c) Thành lập xã Vĩnh An trên cơ sở nhập toàn bộ 16,55 km2 diện tích tự nhiên, 2.068 người của xã Vĩnh Khương và toàn bộ 12,38 km2 diện tích tự nhiên, 5.508 người của xã An Lập. Sau khi thành lập, xã Vĩnh An có 28,93 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.576 người.

  Xã Vĩnh An giáp các xã An Lạc, Giáo Liêm, Phúc Sơn, Vân Sơn, Lệ Viễn và thị trấn An Châu;

  ....

  Xem TẠI ĐÂY

  Ngày hiệu lực:  01/01/2020

  - Hải Dương

  + Điều chỉnh địa gii đơn vị hành chính thành phố Hải Dương và các huyện Gia Lộc, Thanh Hà, Tứ Kỳ thuộc tỉnh Hải Dương

  1. Nhập toàn bộ 10,81 km2 diện tích tự nhiên, 12.623 người của xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà và toàn bộ 8,98 km2 diện tích tự nhiên, 10.769 người của xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà vào thành phố Hải Dương.

  2. Nhập toàn bộ 4,86 km2 diện tích tự nhiên, 7.870 người của xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ vào thành phố Hải Dương.

  3. Nhập toàn bộ 9,26 km2 diện tích tự nhiên, 16.729 người của xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc và toàn bộ 5,05 km2 diện tích tự nhiên, 10.274 người của xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc vào thành phố Hải Dương.

  4. Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các phường: Bình Hàn, Cẩm Thượng, Hải Tân, Lê Thanh Nghị, Ngọc Châu, Nguyễn Trãi, Nhị Châu, Phạm Ngũ Lão, Quang Trung, Tân Bình, Thạch Khôi, Thanh Bình, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Tứ Minh, Việt Hòa và xã Tân Hưng thuộc thành phố Hải Dương theo Tờ trình số 459/TTr-CP và Đề án số 461/ĐA-CP ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ.

  5. Thành lập 02 phường thuộc thành phố Hải Dương:

  a) Thành lập phường Tân Hưng trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Tân Hưng sau khi điều chỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều này. Sau khi thành lập, phường Tân Hưng có 5,00 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.664 người.

  Phường Tân Hưng giáp các phường Hải Tân, Thạch Khôi và các xã Gia Xuyên, Ngọc Sơn;

  b) Thành lập phường Nam Đồng trên cơ sở toàn bộ 8,89 km2 diện tích tự nhiên và dân số 10.675 người của xã Nam Đồng.

  Phường Nam Đồng giáp các phường Ái Quốc, Hải Tân, Nhị Châu, Ngọc Châu, các xã An Thượng, Quyết Thắng, Tiền Tiến và huyện Nam Sách.

  + Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương

  ....

  Xem TẠI ĐÂY

  Ngày hiệu lực:  01/12/2019

  Còn nữa,...

  Mình sẽ cập nhật khi có nghị quyết mới nhất của các tỉnh thành khác

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  5546 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận