Đã có Nghị quyết 128/2020/QH14 về việc chưa tăng lương cơ sở trong năm 2021

Chủ đề   RSS   
 • #563541 27/11/2020

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 742 lần


  Đã có Nghị quyết 128/2020/QH14 về việc chưa tăng lương cơ sở trong năm 2021

  Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

  Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

  Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12/11/2020.

  Theo đó, tại Khoản 7 Điều 3 của Nghị quyết nêu rõ:

  “7. Trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo. Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về tạo nguồn cải cách tiền lương" 

  Đồng thời, Nghị quyết thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 tại Điều 1 như sau:

  - Tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.343.330 tỷ đồng (một triệu, ba trăm bốn mươi ba nghìn, ba trăm ba mươi tỷ đồng).

  - Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.687.000 tỷ đồng (một triệu, sáu trăm tám mươi bảy nghìn tỷ đồng).

  - Mức bội chi ngân sách nhà nước là 343.670 tỷ đồng (ba trăm bốn mươi ba nghìn, sáu trăm bảy mươi tỷ đồng), tương đương 4% tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm:

  Bội chi ngân sách trung ương là 318.870 tỷ đồng (ba trăm mười tám nghìn, tám trăm bảy mươi tỷ đồng), tương đương 3,7% GDP;

  Bội chi ngân sách địa phương là 24.800 tỷ đồng (hai mươi bốn nghìn, tám trăm tỷ đồng), tương đương 0,3%GDP.

  - Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 608.569 tỷ đồng (sáu trăm lẻ tám nghìn, năm trăm sáu mươi chín tỷ đồng). 

  Xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây.

  Cập nhật bởi hiesutran159 ngày 27/11/2020 05:42:24 CH
   
  1651 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận