Đã có Nghị định 21/2023/NĐ-CP quy định về điều kiện thành lập của tổ chức bảo hiểm vi mô

Chủ đề   RSS   
 • #602377 08/05/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Cao học

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1538)
  Số điểm: 55968
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1195 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đã có Nghị định 21/2023/NĐ-CP quy định về điều kiện thành lập của tổ chức bảo hiểm vi mô

  Ngày 05/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm vi mô. Theo đó quy định về điều kiện thành lập và các trường hợp thu hồi giấy phép thành lập.

  Bảo hiểm vi mô là gì?

  Căn cứ theo quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 bảo hiểm vi mô được hiểu như sau:

  Bảo hiểm vi mô là bảo hiểm hướng tới các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp nhằm bảo vệ họ trước những rủi ro về tính mạng, sức khỏe và tài sản.

  Bảo hiểm vi mô được xem là một bộ phận của tài chính vi mô bảo hiểm vi mô hướng tới người nghèo, người có thu nhập thấp và những người yếu thế trong xã hội, với đặc điểm phí bảo hiểm thấp, số tiền bảo hiểm nhỏ, sản phẩm bảo hiểm đơn giản, dễ hiểu.

  Bảo hiểm vi mô thông thường sẽ xuất hiện ở những đất nước đang phát triển, nơi mà thị trường bảo hiểm hiện tại hoạt động không hiệu quả hoặc thậm chí không tồn tại. Giá trị bảo hiểm vi mô thấp hơn những loại bảo hiểm thông thường khác, vì vậy những người mua loại bảo hiểm này chỉ cần đóng số tiền bảo hiểm nhỏ hơn đáng kể.

  Cũng tương tự như những bảo hiểm thông thường, bảo hiểm vi mô bảo vệ cho rất nhiều loại rủi ro. Bao gồm cả những rủi ro về sức khoẻ và rủi ro về tài sản.

  Trước đó, ngày 15/9/2022, Bộ Tài chính lấy ý kiến Dự thảo Nghị định Quy định về bảo hiểm vi mô (gồm 4 Chương, 39 Điều và 9 phụ lục). 

  Xem bài viết liên quan: Đề xuất điều kiện cấp giấy phép thành lập của tổ chức bảo hiểm vi mô

  Đến 05/5/2023,ại, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm vi mô, cụ thể:

  Điều kiện thành lập tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô

  Theo quy định, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 149 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, trong đó các điều kiện quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 149 Luật Kinh doanh bảo hiểm cụ thể như sau:

  (1) Có vốn thành lập bằng Đồng Việt Nam không thấp hơn 10 tỷ đồng. Nguồn vốn thành lập tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô bao gồm:

  - Vốn góp của cá nhân là thành viên sáng lập. Thành viên sáng lập không được sử dụng vốn vay, nguồn vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để tham gia góp vốn;

  - Hỗ trợ của tổ chức đại diện thành viên;

  - Tài trợ từ các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế, các chương trình, dự án;

  - Các nguồn hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

  (2) Nhân sự dự kiến làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người đại diện theo pháp luật, Chuyên gia tính toán bảo hiểm vi mô đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 24 và Điều 25 Nghị định 21/2023/NĐ-CP. 

  (3) Dự thảo điều lệ phù hợp với mục tiêu hoạt động của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô và quy định tại Điều 8 Nghị định 21/2023/NĐ-CP.

  Tải Nghị định 21/2023/NĐ-CP

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/05/08/nghi-dinh-21-2023-nd-cp-quy-dinh-ve-bao-hiem-vi-mo.pdf

  Các trường hợp thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động 

  Bên cạnh đó, Nghị định 21/2023/NĐ-CP cũng quy định rõ việc thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô. Theo đó, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động trong các trường hợp sau đây:

  (1) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động có thông tin gian lận để có đủ điều kiện được cấp Giấy phép;

  (2) Hoạt động không đúng với nội dung tại Giấy phép thành lập và hoạt động;

  (3) Không khắc phục được tình trạng vi phạm theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định 21/2023/NĐ-CP;

  (4) Không thể tăng số lượng thành viên theo phương án đã báo cáo Bộ Tài chính theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định 21/2023/NĐ-CP;

  (5) Tự nguyện giải thể.

  Đối với các trường hợp (1) (2) thì trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định 21/2023/NĐ-CP.

  Đối với các trường hợp quy định tại điểm c, điểm d thì trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 21/2023/NĐ-CP.

  Đối với các trường hợp (5) thì hồ sơ, trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động được thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định 21/2023/NĐ-CP.

  Theo đó, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô chấm dứt hoạt động kể từ ngày Bộ Tài chính có Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động.

  Xem chi tiết tại Nghị định 21/2023/NĐ-CP

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/05/08/nghi-dinh-21-2023-nd-cp-quy-dinh-ve-bao-hiem-vi-mo.pdf

  Xem bài viết liên quan: Đề xuất điều kiện cấp giấy phép thành lập của tổ chức bảo hiểm vi mô

   
  210 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận