Đã có Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025

Chủ đề   RSS   
 • #567048 29/01/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  Đã có Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025

  Chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025

  Chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025

  Ngày 27/1/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 07/2021/NĐ-CP Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, trong đó có tiêu chí cụ thể xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình.

  Cụ thể, tại Điều 3 Nghị định có quy định Các liêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025 là:

  (1) Tiêu chí thu nhập

  - Khu vực nông thôn: 1.500.000 đồng/người/tháng. - Khu vực thành thị: 2.000.000 đồng/người/tháng.

  (2) Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản:

   - Các dịch vụ xã hội cơ bản (06 dịch vụ), gồm: việc làm; y tế; giáo dục; nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin.

  - Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (12 chi số), gồm: việc làm, người phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dưỡng, bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin.

  Dịch vụ xã hội cơ bản, chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ | bán và ngưỡng thiếu hụt quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

  Theo đó, chuẩn hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình được giai đoạn 2022-2025 được xác định như sau:

  *Chuẩn hộ nghèo:

  - Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt tử 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

  - Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

  **Chuẩn hộ cận nghèo:

  - Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trợ xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

  - Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản

  ***Chuẩn hộ có mức sống trung bình:

  - Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1,500,000 đồng đến 2.250.000 đồng.

  - Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

  Trong năm 2021, tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

  Nghị định này có hiệu lực từ 15/3/2021.

  Xem chi tiết Nghị định 07/2021/NĐ-CP tại file đính kèm.

  Cập nhật bởi hiesutran159 ngày 29/01/2021 09:27:15 SA
   
  1519 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/01/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận