Đã có lịch trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong 2 tháng đầu năm 2024 tại TP.HCM

Chủ đề   RSS   
 • #607603 20/12/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đã có lịch trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong 2 tháng đầu năm 2024 tại TP.HCM

  Ngày 18/12/2023 Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã ban hành Công văn 7398/BHXH-KHTC năm 2023 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2024
   
   
  Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại TP.HCM qua đường bưu điện
   
  Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2024 qua hệ thống Bưu điện:
   
  (1) Lịch chi trả
   
  * Chi lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân:
   
  - Bưu điện (BĐ) Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện:
   
  + Chuyển tiền lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2024 vào tài khoản người hưởng bắt đầu từ ngày 02/01/2024 đến ngày 03/01/2024.
   
  + Chuyển tiền lương hưu và trợ cấp BHXH bổ sung (đối với những trường hợp nghỉ hưởng chế độ sau đợt chi trả tháng 01/2024): Trong ngày 01/02/2024 đối với trường hợp người hưởng đăng ký hồ sơ hưởng với BHXH Thành phố từ ngày 23/12/2023 đến 25/01/2024.
   
  - Chi lương hưu và trợ cấp BHXH hình thức tiền mặt:
   
  Bưu điện Thành phố tổ chức chi lương tháng 01, tháng 02 năm 2024 tại điểm chi trả thuộc hệ thống Bưu điện cho người hưởng vào cùng một kỳ chi trả tháng 01/2024.
   
  - Thời gian chi trả: Từ ngày 02/01/2024 đến ngày 23/02/2024 (trừ ngày lễ, Tết).
   
  (2) Công tác lập danh sách chi trả và tổ chức chi trả
   
  * Báo cáo tăng giảm bổ sung tháng 02/2024
   
  BHXH thành phố Thủ Đức và quận, huyện lập báo cáo danh sách tăng bổ sung tháng 02/2024 (đối với những trường hợp duyệt mới và tiếp nhận chuyển đến phát sinh mới từ ngày 23/12/2023 – 25/01/2024) về BHXH Thành phố trước 15 giờ ngày 29/01/2024.
   
  * Bàn giao danh sách
   
  BHXH Thành phố bàn giao Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH mẫu C72a-HD tháng 01/2024 và tháng 02/2024 cho BĐ Thành phố theo 02 đợt:
   
  - Đợt 1: Chậm nhất ngày 28/12/2023.
   
  - Đợt 2: Chậm nhất vào ngày 31/01/2024 (chuyển danh sách các trường hợp được BHXH Thành phố giải quyết chế hưởng trong tháng 01/2024, tháng 02/2024 nhưng chưa có tên trong danh sách đợt 1).
   
  * Bưu điện Thành phố tổ chức chi trả ngay sau khi nhận danh sách do BHXH Thành phố bàn giao theo lịch tại Khoản 1 Công văn này.
   
  * Quyết toán chi trả tháng 01, 02/2024 và báo cáo tăng giảm cho kỳ chi trả tháng 3/2024
   
  - Quyết toán chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 01,02/2024
   
  Chậm nhất ngày 23/02/2024, Bưu điện hoàn thành quyết toán với BHXH thành phố Thủ Đức và quận, huyện.
   
  - Báo cáo tăng giảm cho kỳ chi trả tháng 3/2024
   
  BHXH BHXH thành phố Thủ Đức và quận, huyện báo cáo danh sách tăng, giảm tháng 3/2024 về BHXH Thành phố trước ngày 26/02/2024.
   
  Chi trả trợ cấp một lần của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ngân hàng
   
  * Nhận danh sách chi trả
   
  BHXH Thành phố chuyển Danh sách C97-HD cho BHXH thành phố Thủ Đức và quận huyện theo 02 đợt:
   
  - Đợt 1: Chậm nhất ngày 02/01/2024;
   
  - Đợt 2: Chậm nhất ngày 31/01/2024 (chuyển danh sách các trường hợp được BHXH Thành phố giải quyết chế hưởng trong tháng 01/2024, tháng 02/2024 nhưng chưa có tên trong danh sách đợt 1)
   
  * Tổ chức chi trả
   
  BHXH thành phố Thủ Đức và quận huyện sau khi nhận danh sách chi trả do BHXH Thành phố chuyển, tổ chức chi trả như sau:
   
  - Trong ngày 02/01/2024 đối với danh sách nhận đợt 1.
   
  - Trong ngày 01/02/2024 đối với danh sách nhận đợt 2.
   
  Xem thêm Công văn 7398/BHXH-KHTC năm 2023 ban hành ngày 18/12/2023.
   
  506 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận