Đã có giấy chứng nhận đầu tư thì có cần làm giấy đăng kí kinh doanh hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #526391 26/08/2019

  minhhung456
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (180)
  Số điểm: 5025
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 56 lần


  Đã có giấy chứng nhận đầu tư thì có cần làm giấy đăng kí kinh doanh hay không?

  Công ty thành lập năm 2013, có giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh). Mình nghe nói luật Doanh nghiệp mới và luật Đầu tư mới ra đời đã tách riêng giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hai loại giấy chứng nhận này không còn là một. Vậy cho mình hỏi công ty đã thành lập trước khi luật này có hiệu lực thì phải làm như thế nào để không vi phạm quy định của pháp luật.

   
  1654 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhhung456 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #526425   26/08/2019

  htham2501
  htham2501
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2019
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2000
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 109 lần


  Giấy chứng nhận đầu tư không còn thay thế cho giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Do đó, các doanh nghiệp thành lập trước khi hai luật này có hiệu lực tiến hành làm thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định cũ thành giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. =》Bạn cần đi làm bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doang nhé!
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn htham2501 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/08/2019)
 • #526472   27/08/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1986)
  Số điểm: 14259
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 316 lần


  Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 74 Luật Đầu tư 2014 và Điều 59, Điều 60 của Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư thì nhà đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương vẫn có hiệu lực và có giá trị như Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định mới. Nhà đầu tư vẫn tiếp tục thực hiện dự án của mình theo nội dung ghi nhận trên những loại giấy tờ này. Cụ thể:

  "Điều 60. Quy định đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

  1. Doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư được tiếp tục tổ chức và hoạt động theo quy định tại Giấy phép đầu tư và Điều lệ doanh nghiệp. Đối với những nội dung không được quy định tại Giấy phép đầu tư và Điều lệ doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan theo nguyên tắc sau:

  a) Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thuộc sở hữu của một nhà đầu tư nước ngoài thực hiện quy định tương ứng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

  b) Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thuộc sở hữu của hai nhà đầu tư nước ngoài trở lên và doanh nghiệp liên doanh thực hiện quy định tương ứng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

  c) Công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Nghị định số 38/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần thực hiện quy định tương ứng đối với công ty cổ phần.

  2. Doanh nghiệp hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) được tiếp tục tổ chức và hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) và Điều lệ doanh nghiệp. Đối với những nội dung không được quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) và Điều lệ doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan".

  Trong trường hợp doanh nghiệp có một số thay đổi thì phải thực hiện thủ tục “tách giấy”, theo quy định tại Điều 61, 62 và Điều 63 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, cụ thể là:

  Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

  Thay đổi đồng thời nội dung đăng ký kinh doanh và nội dung dự án đầu tư;

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn linhtrang123456 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/08/2019)