Đã có Biểu mẫu số 44/KT công tác tiếp dân của ngành kiểm sát nhân dân

Chủ đề   RSS   
 • #603924 11/07/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75820
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1944 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đã có Biểu mẫu số 44/KT công tác tiếp dân của ngành kiểm sát nhân dân

  Ngày 05/7/2023 VKSND tối cao đã có Công văn 2646/VKSTC-V12 năm 2023 tải về việc áp dụng Danh mục biểu mẫu công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết đơn KNTC trong hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân.
   
  Cụ thể, trong quá trình áp dụng, VKSND tối cao (Vụ 12) nhận được phản ánh của VKSND địa phương (VKSND tỉnh Điện Biên) về hướng dẫn sử dụng của Biểu mẫu số 44/KT, sau khi nghiên cứu, chúng tôi hướng dẫn áp dụng cụ thể như sau:
   
  da-co-bieu-mau-so-44-kt-cong-tac-tiep-dan-cua-nganh-kiem-sat-nhan-dan
   
  Đối tượng áp dụng Biểu mẫu số 44/KT
   
  Mẫu này được sử dụng chung cho công tác kiểm sát, giải quyết và kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đà có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND.
   
  - Đối với công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thì mẫu này được sử dụng khi VKSND nhận được đơn khiếu nại (tố cáo) của công dân về 01 vụ việc cụ thể, khi có căn cứ cho rằng, việc giải quyết khiếu nại (tố cáo) đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
   
  - Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đà có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền thì mẫu này sử dụng khi công dân có đơn gửi VKSND khiếu nại văn bản của cơ quan tư pháp hữu quan thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình hoặc đề nghị kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đà có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền (trong trường hợp này bỏ căn cứ Điều 30 Luật tổ chức VKSND 2014).
   
  Yêu cầu báo cáo thông tin trước khi ban hành văn bản
   
  Trước khi ban hành văn bản yêu cầu báo cáo và cung cấp hồ sơ, tài liệu VKSND phải xác định:
   
  - Nếu để kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thi phai có dấu hiệu vi phạm của cơ quan được yêu cầu.
   
  - Nếu để giải quyết thì phải xác định được căn cứ quy định thẩm quyền giải quyết của VKSND.
   
  - Nếu để kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật thì đơn của công dân phải đủ điều kiện kiểm tra theo Điều 13 Quy chế về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
   
  Chú thích trong Biểu mẫu số 44/KT
   
  Tải Biểu mẫu số 44/KT đây tại đây
   
  (1)- Ghi tên VKSND chủ quản trực tiếp;
   
  (2)- Ghi tên VKSND ban hành văn bản;
   
  (3)- Ghi ký hiệu đơn vị ban hành văn bản;
   
  (4)- Ghi chức danh Thủ trưởng cơ quan mà VKSND yêu cầu;
   
  (5)- Ghi họ, tên, địa chỉ người khiếu nại và cơ quan, đơn vị chuyển đơn;
   
  (6)- Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại;
   
  (7)- Ghi căn cứ Điều của Quy chế tương ứng được áp dụng để yêu cầu báo cáo và cung cấp hồ sơ, tài liệu.
   
  (8)- Ghi thời hạn phù hợp để có thể thực hiện được (thông thường 15 ngày).
   
  (9)- Nếu Phó Viện trưởng ký thay Viện trường thì ghi như sau:
   
  KT. VIỆN TRƯỜNG
  PHÓ VIỆN TRƯỜNG
   
  - Ở VKSND tối cao, trường hợp Kiểm sát viên VKSND tối cao hoặc Thủ trưởng đơn vị ký thừa lệnh Viện trưởng thi ghi như sau: 
   
            TL. VIỆN TRƯƠNG                                           TL. VIỆN TRƯƠNG
               KIỂM SÁT VIÊN                                                   VỤ TRƯỞNG
  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO                                 (Ký tên)
   
   
                                                                                  KIỂM SÁT VIÊN CAO CẤP 
                                                                                                (Ghi rõ tên)
   
  Xem thêm Công văn 2646/VKSTC-V12 năm 2023 tải
   
  136 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận