ĐÃ CẬP NHẬT THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Chủ đề   RSS   
 • #368366 20/01/2015

  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4693)
  Số điểm: 35030
  Cảm ơn: 673
  Được cảm ơn 1180 lần


  ĐÃ CẬP NHẬT THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

  Ngày 22/12/2014, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất.
   
  Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế toàn bộ Quyết định 15, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015 và áp dụng cho việc lập và trình bày BCTC từ năm 2015 trở đi; 
   
  Thông tư có một số điểm mới sau:
   
  a. Bỏ 3 hình thức ghi sổ kế toán (nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ, nhật ký chung)
  Nhiều giao dịch/nghiệp vụ thay đổi quan điểm ghi nhận. Theo đó (i) có một số TK bỏ đi, một số TK thêm vào, (ii) trình bày một số chỉ tiêu trên BCTC có thay đổi, (iii) việc hạch toán vào một số TK sẽ khác với việc trình bày trên BCTC, ….
   
  b. Hệ thống mẫu sổ kế toán và chứng từ kế toán không bắt buộc phải tuân thủ, doanh nghiệp có thể tự thiết kế mẫu sổ kế toán, chứng từ kế toán cho phù hợp với từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, Bộ Tài chính vẫn ban hành mẫu sổ và chứng từ kế toán để mang tính chất hướng dẫn doanh nghiệp nếu doanh nghiệp không tự thiết kế mẫu sổ và chứng từ cho riêng mình.
   
  c. Khi lập báo cáo tài chính thì sự giảm giá tài sản (impairment asset) được xem xét đến cho một số nghiệp vụ: Ví dụ: Một số khoản đầu tư tài chính và bất động sản đầu tư .
   
  d. Việc ghi nhận giao dịch/nghiệp vụ theo hướng sẽ được tuân thủ cao nhất chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).
   
  e. Việc hạch toán cho mục đích kế toán sẽ có sự phân biệt rõ với mục đích thuế.
   
  f. Thuyết minh BCTC bao gồm cả nội dung và đối tượng.
   
  g. Các chỉ tiêu không phát sinh trên BCTC doanh nghiệp được phép bỏ đi.
   
  h. Rất nhiều nghiệp vụ hạch toán thay đổi: Thay đổi số hiệu TK hạch toán, thay đổi quan điểm ghi nhận giao dịch. Ví dụ bổ một số TK 129, 139, 142, 144, 223, 311, 315, 342, 415, 512, 531, 532, … đổi tên TK 344, thêm TK 1534, 1557, …, một số tên gọi tài khoản thay đổi, khi hạch toán không quan niệm TK ngắn hạn hay dài hạn, chỉ khi lập BCTC mới quan tâm đến tài sản ngắn hạn và dài hạn.
   
  i. Trong chế độ mới có nội dung hướng dẫn về chuyển số dư và điều chỉnh hồi tố.
   
  j. BCTC hợp nhất là một phần của chế độ kế toán doanh nghiệp.
   
  k. Chia cổ tức dựa trên BCTC hợp nhất, không dựa trên BCTC công ty mẹ.
   
  l. Một số tình huống hợp nhất BCTC được hướng dẫn cụ thể, đặc biệt là hợp nhất BC lưu chuyển tiền tệ.
   
  Các bạn xem trong file đính kèm nhé
  Cập nhật bởi TRUTH ngày 20/01/2015 05:47:08 CH
   
  18934 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #368641   22/01/2015

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4693)
  Số điểm: 35030
  Cảm ơn: 673
  Được cảm ơn 1180 lần


  Thông báo mình mới cập nhật lại bản sửa lỗi ở 2 điểm của Thông tư 200 một chút nhé.

  1. Tại điểm đ mục 1 Điều 13. Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng

  1. Nguyên tắc kế toán

  đ) Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc:

  - Bên Nợ TK 1122 áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế. Riêng trường hợp rút quỹ tiền mặt bằng ngoại tệ gửi vào Ngân hàng thì phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi sổ kế toán của tài khoản 1112 (lưu ý TK 1112 là đúng, bản trên mạng có lỗi chính tả là TK 1122 nhưng bản sẽ đăng trên website của Bộ Tài chính đã sửa lại lỗi này).

  2. Tại trang 323 Điều 69. Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

  1. Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái

  1.1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau. Chênh lệch tỷ giá hối đoái chủ yếu phát sinh trong các trường hợp:

  - Thực tế mua bán, trao đổi, thanh toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ trong kỳ (chênh lệch tỷ giá đã thực hiện);

  - Đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính (chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện);

  Nguồn: webketoan

   
  Báo quản trị |  
 • #368849   24/01/2015

  mrvanthuc
  mrvanthuc
  Top 75
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2009
  Tổng số bài viết (835)
  Số điểm: 12301
  Cảm ơn: 156
  Được cảm ơn 767 lần


  Cập nhật lại nhưng chưa chỉnh nội dung, đâu có bải bỏ hình thức ghi sổ kế toán đâu? Hội kế toán hành nghề mà cũng câu viwer ghê thiệt, chỉnh lại nội dung đi bạn hiền.

   
  Báo quản trị |  
 • #370561   05/02/2015

  nguyenmaiphat
  nguyenmaiphat

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/02/2015
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Mình cũng không thấy bỏ 3 hình thức kế toán, nó ở đâu vậy các bạn?

   
  Báo quản trị |  
 • #368384   20/01/2015

  TK142 Ko sd trong tt200/2014 thì các khoản chi phí trả trước ngắn hạn được hạch toán vào tk nào ?

  trong tt200/2014 chỉ hướng dẫn cách chuyển số dư từ TK 142 sang TK 242 thôi

   
  Báo quản trị |  
 • #396482   16/08/2015

  Shuu_Akai
  Shuu_Akai

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:16/08/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

  Mn ai có file TT200 mà có ví dụ kèm theo không ạ?

   
  Báo quản trị |  
 • #396680   18/08/2015

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4693)
  Số điểm: 35030
  Cảm ơn: 673
  Được cảm ơn 1180 lần


   Ví dụ kèm theo là sao bạn?

   
  Báo quản trị |