Đã cập nhật Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Chủ đề   RSS   
 • #534943 12/12/2019

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Đã cập nhật Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

  Đã cập nhật Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

  Chiều ngày 25/11/2019 Quốc hội đã chính thức biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

  Luật cũng sửa đổi, bổ sung điều 25 Luật Viên chức về các loại hợp đồng làm việc như sau:

  Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng, áp dụng đối với người được tuyển dụng làm viên chức kể từ ngày 01/7/2020, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này. 

  Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng, áp dụng đối với trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020; cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 của Luật này; người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

  Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020

  Mời bạn xem chi tiết nội dung chi tiết tại file đính kèm:

   

  Cập nhật bởi TuyenBig ngày 12/12/2019 05:30:43 CH
   
  7275 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #553601   30/07/2020

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14 được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV mang lại nhiêu điểm mới. Cụ thể,

  Công chức nghỉ hưu có thể bị kỷ luật “xóa tư cách chức vụ”,

  Chính thức bỏ chế độ “biên chế suốt đời” với viên chức,

  Cán bộ, công chức tham nhũng đương nhiên bị buộc thôi việc,

  Kéo dài thời hạn hợp đồng làm việc của viên chức lên 60 tháng,

  Thêm trường hợp được tuyển dụng vào công chức,

  Nới lỏng điều kiện xem xét viên chức nghỉ hưu,

  Công khai kết quả đánh giá cán bộ, công chức ở nơi làm việc,

  Đánh giá viên chức thông qua công việc, sản phẩm cụ thể,

  Quy định 4 trường hợp công chức không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật.

   

   
  Báo quản trị |