Cưỡng chế xử lý VPHC khi đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

Chủ đề   RSS   
 • #535992 30/12/2019

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 202 lần


  Cưỡng chế xử lý VPHC khi đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

  Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012:

  "Điều 65. Những trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  1. Không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong những trường hợp sau đây:

  a) Trường hợp quy định tại Điều 11 của Luật này;

  b) Không xác định được đối tượng vi phạm hành chính;

  c) Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 6 hoặc hết thời hạn ra quyết định xử phạt quy định tại khoản 3 Điều 63 hoặc khoản 1 Điều 66 của Luật này;
  ...
  2. Đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này, người có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng có thể ra quyết định tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này.
  "

  Theo đó, nếu hết thời hạn xử lý thì không được ra quyết định xử phạt nhưng vẫn được phép áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

   
  3689 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận