Cưỡng chế phá dỡ nhà mà trên nhà có tài sản không thuộc đối tượng cưỡng chế thì xử lý như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #606273 20/10/2023

  Cưỡng chế phá dỡ nhà mà trên nhà có tài sản không thuộc đối tượng cưỡng chế thì xử lý như thế nào?

  Trường hợp cá nhân, tổ chức tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng thì sẽ bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm theo quy định.

  Như vậy, trường hợp trên công trình là nhà ở có tài sản không thuộc đối tượng cưỡng chế thì cơ quan, người có thẩm quyền có được phá dỡ tài sản đó luôn không? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp vấn đề trên.

  Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng trong các trường hợp nào?

  Căn cứ Khoản 43 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020:

  Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

  - Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt theo quy định tại Điều 73 của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012;

  - Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện hoàn trả kinh phí cho cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

  Căn cứ khoản 2 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012:

  Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

  Như vậy, cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng trong các trường hợp:

  - Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt theo quy định tại Điều 73 của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012;

  - Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện hoàn trả kinh phí cho cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

  Trường hợp trên công trình là nhà ở có tài sản không thuộc đối tượng cưỡng chế thì cơ quan, người có thẩm quyền có được phá dỡ tài sản đó luôn không?

  Theo quy định tại Điều 34 Nghị định 166/2013/NĐ-CP, trường hợp công trình và trên đất có tài sản không thuộc diện phải cưỡng chế thì:

  - Người tổ chức cưỡng chế có quyền buộc cá nhân, tổ chức phải thi hành quyết định cưỡng chế và những người khác có mặt trong công trình ra khỏi công trình hoặc khu vực đất, đồng thời yêu cầu họ tự chuyển tài sản ra theo.

  - Nếu họ không tự nguyện thực hiện thì người tổ chức cưỡng chế yêu cầu lực lượng cưỡng chế đưa họ cùng tài sản ra khỏi công trình hoặc khu vực đất đó.

  - Nếu họ từ chối nhận tài sản, người tổ chức cưỡng chế phải lập biên bản ghi rõ số lượng, chủng loại, tình trạng từng loại tài sản và thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện để trông giữ, bảo quản hoặc bảo quản tại kho của cơ quan ra quyết định cưỡng chế và thông báo địa điểm, thời gian để cá nhân, tổ chức có tài sản nhận lại tài sản.

  - Cá nhân, tổ chức có tài sản phải chịu các chi phí vận chuyển, trông giữ, bảo quản tài sản. Quá thời hạn 06 tháng, kể từ ngày nhận được thông báo đến nhận tài sản mà cá nhân, tổ chức có tài sản không đến nhận thì tài sản đó được bán đấu giá theo quy định của pháp luật. Số tiền thu được, sau khi trừ các chi phí cho việc vận chuyển, trông giữ, bảo quản, xử lý tài sản sẽ được gửi tiết kiệm loại không kỳ hạn tại tổ chức tín dụng và thông báo cho cá nhân, tổ chức có tài sản biết để nhận khoản tiền đó.

  - Đối với tài sản hư hỏng và không còn giá trị, người tổ chức cưỡng chế tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Người tổ chức cưỡng chế phải lập biên bản ghi rõ hiện trạng của tài sản trước khi tiêu hủy.

  Như vậy, nếu người tổ chức cưỡng chế không làm đúng thủ tục trên mà trực tiếp phá dỡ tài sản không thuộc đối tượng cưỡng chế là không đúng quy định.

   
   
  616 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận