Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư - Mẫu bài mới nhất 2024

Chủ đề   RSS   
 • #610209 03/04/2024

  btrannguyen
  Top 150
  Lớp 6

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (499)
  Số điểm: 8543
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 157 lần


  Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư - Mẫu bài mới nhất 2024

  Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Sau đây là thông tin và mẫu bài dự thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mới nhất năm 2024.

  Giới thiệu Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

  Căn cứ Kế hoạch 24-KH/BCĐTW https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/04/03/kh-giai-chinh-luan%20(1).pdf năm 2023: Ngày 31/01/2024 Ban Chỉ đạo 35 Trung ương về hoạt động năm 2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024.

  - Đối tượng dự thi:

  + Người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi. 

  + Khuyến khích sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm chính trị cấp huyện, trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; 

  + Giảng viên, học viên, sinh viên các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng; 

  + Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; 

  + Thành viên, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; 

  + Sĩ quan, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; 

  + Cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương và địa phương; 

  + Đoàn viên, thanh niên của các tổ chức đoàn ở Trung ương và địa phương.

  - Thời gian nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi cấp Trung ương: đến hết ngày 15/7/2024 (theo dấu bưu điện).

  Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp Trung ương sẽ trao giải theo 05 loại hình tác phẩm dự thi là: Tạp chí, Báo, Phát thanh, Truyền hình, Video clip.

  Mẫu bài dự thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mới nhất năm 2024

  BÀI DỰ THI
  BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LẦN THỨ TƯ, NĂM 2024

  Họ và tên tác giả:....................

  Năm sinh:................................

  Chức vụ: …………

  Đơn vị công tác:...................

  Điện thoại:..........................................

  Email:...........................................

  Hiện nay, các thế lực thù địch lợi dụng Internet, mạng xã hội để tan phát nhiều loại thông tin sai trái, thù địch nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tác động tiêu cực đến tư tưởng và làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay là hết sức cần thiết.

  …..

  Xem thêm tại:

  MẪU BÀI 01: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/04/03/mau-bai-01.docx

  MẪU BÀI 02: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/04/03/mau-bai-02.docx

  MẪU BÀI 03: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/04/03/mau-bai-03.docx 

  MẪU BÀI 04: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/04/03/mau-bai-04.docx 

  Đảng viên Đảng cộng sản là ai?

  Đảng viên được quy định tại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 như sau:

  Đảng viên là ai?

  - Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

  + Là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; 

  + Chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 

  + Có đạo đức và lối sống lành mạnh; 

  + Gắn bó mật thiết với nhân dân; 

  + Phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

  - Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; 

  + Thừa nhận và tự nguyện:

  + Thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; 

  + Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm

  Đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

  Đảng viên có nhiệm vụ:

  - Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

  Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

  - Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; 

  Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. 

  Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

  - Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; 

  Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; 

  Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; 

  Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  - Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; 

  Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; 

  Thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; 

  Làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

  Đảng viên có quyền:

  - Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng.

  - Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

  - Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

  - Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

  Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

  Trên đây là bài viết về Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư - Mẫu bài mới nhất 2024. Các bài viết mẫu nhằm mục đích tham khảo, người đọc có thể đọc qua để nắm được nội dung và trình bày.

   
  830 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn btrannguyen vì bài viết hữu ích
  admin (06/05/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận