Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Chủ đề   RSS   
 • #608137 12/01/2024

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (437)
  Số điểm: 3784
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

  Thủ tục cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện là  thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng được Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định 808/QĐ-BXD năm 2020 công bố thủ tục hành chính "Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng" thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
   
  Trình tự thực hiện cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
   
  - Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin quy hoạch bằng văn bản gửi 01 bộ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã (đối với trường hợp có nhu cầu cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã).
   
  - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện tiếp nhận kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết:
   
  + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
   
  + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
   
  - Đối với trường hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã tiếp nhận kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ. Hồ sơ đầy đủ thì UBND cấp xã trình UBND cấp huyện để UBND cấp huyện xem xét.
   
  - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp huyện có trách nhiệm rà soát thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng, các thông tin khác liên quan đến quy hoạch và cung cấp thông tin quy hoạch cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.
   
  Cách thức thực hiện cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện:
   
  Gửi hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc UBND huyện và UBND xã.
   
  Thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện: 
   
  - Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (trong đó ghi rõ thông tin về vị trí, địa điểm lô đất cần cung cấp thông tin).
   
  - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
   
  Thời hạn giải quyết cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện:
   
  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
   
  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện:
   
  - Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
   
  - Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý quy hoạch cấp huyện.
   
  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện:
   
  Văn bản cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và thông tin khác liên quan đến quy hoạch.
   
  Phí, Lệ phí cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện: 
   
  - Lệ phí và phí: Không quy định
   
  - Chi phí thực tế (tài liệu, in ấn, trích lục...).
   
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
   
   
   
  - Luật số 35/2018/QH14 ngày 19/11/2018 sửa đổi một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.
   
  Trên đây là thủ tục hành chính cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.
   
  184 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận