Cung cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh theo yêu cầu của bệnh nhân

Chủ đề   RSS   
 • #602466 11/05/2023

  Cung cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh theo yêu cầu của bệnh nhân

  Người khám chữa bệnh có quyền yêu cầu bác sĩ phải cung cấp chứng chỉ hành nghề khi thực hiện khám chữa bệnh hay không?

  Quyền lợi của người khám chữa bệnh

  Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 thì người khám chữa bệnh có các quyền lợi như sau:
   
  - Được tư vấn, giải thích về tình trạng sức khỏe, phương pháp điều trị và dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với bệnh.
   
  - Được điều trị bằng phương pháp an toàn, hợp lý và có hiệu quả theo các quy định chuyên môn kỹ thuật.
   
  - Quyền được tôn trọng bí mật riêng tư
   
  - Được giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án.
   
  - Thông tin quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được phép công bố khi người bệnh đồng ý hoặc để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh giữa những người hành nghề trong nhóm trực tiếp điều trị cho người bệnh hoặc trong trường hợp khác được pháp luật quy định.
   
  - Không bị kỳ thị, phân biệt đối xử hoặc bị ép buộc khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 66 của Luật này.
   
  - Được tôn trọng về tuổi tác, giới tính, dân tộc, tín ngưỡng.
   
  - Không bị phân biệt giàu nghèo, địa vị xã hội.
   
  - Được cung cấp thông tin, giải thích, tư vấn đầy đủ về tình trạng bệnh, kết quả, rủi ro có thể xảy ra để lựa chọn phương pháp chẩn đoán và điều trị.
   
  - Chấp nhận hoặc từ chối tham gia nghiên cứu y sinh học về khám bệnh, chữa bệnh.
   
  - Được lựa chọn người đại diện để thực hiện và bảo vệ quyền, nghĩa vụ của mình trong khám bệnh, chữa bệnh.
   
  - Quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí khám bệnh, chữa bệnh
   
  - Được cung cấp thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án nếu có yêu cầu bằng văn bản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
   
  - Được cung cấp thông tin về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giải thích chi tiết về các khoản chi trong hóa đơn thanh toán dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
   
  - Được từ chối xét nghiệm, sử dụng thuốc, áp dụng thủ thuật hoặc phương pháp điều trị nhưng phải cam kết tự chịu trách nhiệm bằng văn bản về việc từ chối của mình, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 66 của Luật này.
   
  - Được ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi chưa kết thúc điều trị nhưng phải cam kết tự chịu trách nhiệm bằng văn bản về việc ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trái với chỉ định của người hành nghề, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 66 của Luật này.
   
  - Trường hợp người bệnh bị mất năng lực hành vi dân sự, không có năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi thì người đại diện hợp pháp của người bệnh quyết định việc khám bệnh, chữa bệnh.
   
  - Trường hợp cấp cứu, để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người bệnh, nếu không có mặt người đại diện hợp pháp của người bệnh thì người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định việc khám bệnh, chữa bệnh.
   
  Nghĩa vụ của người hành nghề khám chữa bệnh
   
  Căn cứ Điều 36 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 người hành nghề khám chữa bệnh có các nghĩa vụ như sau:
   
  - Kịp thời sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh, trừ trường hợp quy định tại Điều 32 của Luật này.
   
  - Tôn trọng các quyền của người bệnh, có thái độ ân cần, hòa nhã với người bệnh.
   
  - Tư vấn, cung cấp thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 7 và khoản 1 Điều 11 của Luật này.
   
  - Đối xử bình đẳng với người bệnh, không để lợi ích cá nhân hay sự phân biệt đối xử ảnh hưởng đến quyết định chuyên môn của mình.
   
  - Chỉ được yêu cầu người bệnh thanh toán các chi phí khám bệnh, chữa bệnh đã niêm yết công khai theo quy định của pháp luật.
   
  =>> Như vậy, theo quy định nêu trên đối với người khám chữa bệnh không có quyền yêu cầu bác sĩ điều trị phải cung cấp cho mình chứng chỉ hành nghề khi thực hiện khám chữa bênh. Và bác sĩ cũng không có nghĩa vụ phải cung cấp chứng chỉ hành nghề theo yêu cầu của người khám chữa bệnh.
   
  - Tuy nhiên, theo Khoản 2 Điều 6 của Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 thì việc khám chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề là hành vi bị cấm nếu vi phạm sẽ bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, người hành nghề khám chữa bệnh cần tuân thủ đúng quy định của nhà nước về các nghĩa vụ khi hành nghề.
   
  162 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận