Cục An toàn lao động có chức năng và thực hiện những nhiệm vụ gì?

Chủ đề   RSS   
 • #610428 10/04/2024

  Hong312
  Top 75
  Lớp 6

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (877)
  Số điểm: 7517
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 136 lần


  Cục An toàn lao động có chức năng và thực hiện những nhiệm vụ gì?

  Ngày 03/4/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 396/QĐ-BLĐTBXH chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục an toàn lao động theo đó Cục An toàn lao động có quyền hạn và thực hiện các nhiệm vụ sau đây

  Nhiệm vụ và quyền hạn Cục An toàn lao động

  Cục An toàn lao động là đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật. Cục An toàn lao động có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Department of Work Safety, viết tắt là DWS.

  Theo Điều 2 Quyết định 396/QĐ-BLĐTBXH Cục An toàn lao động có quyền hạn và thực hiện các nhiệm vụ sau đây

  - Nghiên cứu, xây dựng, trình Bộ:

  + Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các nghị quyết, dự án, đề án theo phân công của Bộ thuộc lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; chế độ làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật;

  + Chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm, chương trình quốc gia và các dự án, đề án theo quy định của pháp luật;

  + Dự thảo thông tư và các văn bản khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

  + Hồ sơ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động; quy định, hướng dẫn việc kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động theo quy định của pháp luật;

  Về an toàn, vệ sinh lao động

  + Tiêu chuẩn quốc gia; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật;

  + Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

  + Hướng dẫn bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với một số lao động đặc thù và đối với cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật;

  +  Hướng dẫn thực hiện việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

  -Về chế độ bảo hộ lao động

  + Chế độ, chính sách phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

  + Quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động; chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động;

  + Quy định việc bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại;

  + Ban hành danh mục công việc nhẹ cho người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm; danh mục nghề, công việc cho người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm; danh mục công việc, nơi làm việc gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên theo quy định của pháp luật; danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng tới chức năng sinh sản và nuôi con; an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với lao động là người giúp việc gia đình, người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao, hàng hải, hàng không.

  Về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật;

  Về quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động:

  +Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định của pháp luật;

  + Ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trên cơ sở đề nghị của các Bộ, ngành liên quan theo quy định của pháp luật;

  + Ban hành quy trình kiểm định máy, thiết bị, vật tư và quản lý chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

  -Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ theo quy định của pháp luật.

  -Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác báo cáo, thống kê về an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

  ...

  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng.

  Cơ cấu tổ chức của Cục An toàn lao động

  Theo Điều 3 Quyết định 396/QĐ-BLĐTBXH Cục An toàn lao động có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng.

  Các phòng và đơn vị trực thuộc: Phòng Chính sách bảo hộ lao động; Phòng Quy chuẩn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Phòng Huấn luyện và thông tin an toàn, vệ sinh lao động; Phòng Pháp chế - Thanh tra; Văn phòng; Trung tâm Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động (đơn vị sự nghiệp công lập).

  Trên đây là một số quy định về chức năng  nhiệm vụ và quyền hạn Cục An toàn lao động đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo Quyết định 396/QĐ-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 03/04/2024.

   

   
  139 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận