Cử nhân luật làm trưởng thôn được không?

Chủ đề   RSS   
 • #605738 27/09/2023

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (823)
  Số điểm: 5520
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Cử nhân luật làm trưởng thôn được không?

  Trưởng thôn là chức vụ được bầu ra ở xã thuộc vùng nông thôn. Theo đó, người giữ chức Trưởng thôn nhằm quản lý, đại diện cũng như thay mặt cho cộng đồng dân cư. Vậy thì ai có thể được bầu làm Trưởng thôn, điều kiện của Trưởng thôn là gì? Cử nhân luật làm trưởng thôn được không?

  1. Cử nhân luật làm trưởng thôn được không?

  Thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc,... (gọi chung là thôn); thôn được tổ chức ở xã; dưới xã là thôn.

  Theo Điều 11 Thông tư 04/2012/TT-BNV có quy định về tiêu chuẩn để làm Trưởng thôn như sau:

  Tiêu chuẩn Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố

  Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, tổ dân phố; đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.”

  Theo đó, Trưởng thôn sẽ phải có những tiêu chuẩn sau:

  - Là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn;

  - Là người từ đủ 21 tuổi trở lên;

  - Có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác;

  - Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

  - Có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

  Dựa vào những tiêu chuẩn trên thì Trưởng thôn không có yêu cầu về trình độ văn hóa cụ thể, chỉ yêu cầu là có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao. Do đó, cử nhân luật đảm bảo các tiêu chuẩn trên, được người trong thôn tín nhiệm, bầu chọn thì vẫn có thể được làm Trưởng thôn.

  cu-nhan-luat-lam-truong-thon

  2. Trưởng thôn thực hiện những nhiệm vụ gì?

  Căn cứ theo khoản 1 Điều 10 Thông tư 04/2012/TT-BNV, được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Thông tư 14/2018/TT-BNV có quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng thôn, trong đó Trưởng thôn thực hiện các nhiệm vụ sau:

  - Triệu tập và chủ trì hội nghị thôn, tổ dân phố; tổ chức thực hiện những công việc thuộc phạm vi thôn, tổ dân phố đã được nhân dân bàn và quyết định; bảo đảm các nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố theo quy định tại Điều 5 Thông tư này;

  - Vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

  - Tập hợp, phản ánh, đề nghị chính quyền cấp xã giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong thôn, tổ dân phố. Báo cáo kịp thời với Ủy ban nhân dân cấp xã về những hành vi vi phạm pháp luật trong thôn, tổ dân phố;

  - Thực hiện việc lập biên bản về kết quả đã được nhân dân thôn, tổ dân phố bàn và quyết định trực tiếp những công việc của thôn, tổ dân phố; lập biên bản về kết quả đã được nhân dân thôn, tổ dân phố bàn và biểu quyết những công việc thuộc phạm vi cấp xã; báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

  - Phối hợp với Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội ở thôn, tổ dân phố để vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào và cuộc vận động do các tổ chức này phát động;

  - Sáu tháng đầu năm và cuối năm phải báo cáo kết quả công tác trước hội nghị thôn, tổ dân phố.

   
  113 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận