Cty Cổ phần _ Hồ sơ công ty cần làm khi có thay đổi thành viên, chuyển nhượng, góp vốn

Chủ đề   RSS   
 • #505116 18/10/2018

  Cty Cổ phần _ Hồ sơ công ty cần làm khi có thay đổi thành viên, chuyển nhượng, góp vốn

  Luật sư cho mình hỏi cty cổ phần khi có thay đổi về góp vốn, và chuyển nhượng vốn thì công ty cần lưu hồ sơ gì ? 

  Cảm ơn luật sư

   
  743 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dichvudaihuu123 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/05/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận