Công việc pháp lý khi mới thành lập doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #513044 29/01/2019

  Công việc pháp lý khi mới thành lập doanh nghiệp

  Một số thủ tục doanh nghiệp cần làm sau khi thành lập gồm có:

  - Đăng ký chế độ kế toán áp dụng;

  - Đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định;

  - Mở tài khoản ngân hành và thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh;

  - Mua chữ ký số;

  - Đăng ký nộp thuế điện tử;

  - Làm tờ khai lệ phí môn bài và nộp lệ phí môn bài;

  - Đăng ký nội quy lao động;

  - Đăng ký thang lương, bảng lương;

  - Đăng ký tham gia bảo hiểm lần đầu;

  - Khai báo tình hình sử dụng lao động.

   
  1404 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận