Công việc cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp, công ty?

Chủ đề   RSS   
 • #430260 08/07/2016

  eyestorm
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Tây Ninh, Việt Nam
  Tham gia:10/07/2013
  Tổng số bài viết (215)
  Số điểm: 3127
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 119 lần


  Công việc cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp, công ty?

  Một số công việc cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp, công ty như sau:

  1. Khai thuế môn bài

  Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

  Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng…) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế.

  Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

  Người nộp thuế kinh doanh không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác… nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho Chi cục Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động kinh doanh hoặc nơi cư trú.

  Khai thuế môn bài là loại khai thuế để nộp cho hàng năm được thực hiện như sau:

  – Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

  Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  2. Khai thuế GTGT

  – Doanh nghiệp mới thành lập mà tự nguyện áp dụng phương pháp KHẤU TRỪ thì gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế theo Phương pháp khấu trừ (mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp (yêu cầu có hóa đơn mua sắm tài sản cố định HOẶC hợp đồng thuê trụ sở)

  – Doanh nghiệp mới thành lập mà ko tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì áp dụng phương pháp tính TRỰC TIẾP.

  – Cả 2 phương pháp tính thuế GTGT, doanh nghiệp mới thành lập thì việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo QUÝ. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý, và áp dụng ổn định trong chu kỳ 3 năm.

  Ví dụ: Doanh nghiệp B bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2014 thì năm 2014, 2015 doanh nghiệp B thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý

  – Thông thường công ty mới thành lập thì chưa phát sinh các nghiệp vụ mua bán, nhưng đối với thuế GTGT thì không phát sinh vẫn phải nộp tờ khai. Chính vì thế, kế toán đặc biệt chú ý là ngay quý thành lập thì phải lập và nộp tờ khai thuế GTGT rồi, chậm nhất là ngày 30 quý sau. Đối với DN áp dụng phương pháp khấu trừ thì khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT, phương pháp trực tiếp thì mẫu 04/GTGT.
  Văn bản tham khảo: Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành ND 209/2013 và luật thuế GTGT. Thông tư 151/2014 ngày 10/10/2014.

  3. Khai thuế TNDN

  – Theo Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, thì kể từ quý 4/2014, doanh nghiệp KHÔNG phải lập và nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN theo mẫu 01A(B)/TNDN nữa, mà chỉ nộp tiền thuế TNDN do doanh nghiệp tự tạm tính hằng quý.

  – Cuối năm thì nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN.

  4. Khai thuế TNCN

  – Đối với thuế TNCN, không phát sinh thì không phải nộp tờ khai tháng/quí (mẫu 02/KK-TNCN), nhưng chú ý là vẫn phải nộp tờ khai quyết toán năm (mẫu 05/KK-TNCN)

  – Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:

  + Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

  + Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

  Ví dụ 30: Năm 2014 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì năm 2014 Công ty A thuộc diện khai thuế TNCN theo quý, không phân biệt trong năm 2014 Công ty A thực tế có phát sinh khấu trừ thuế TNCN trên 50 triệu đồng hay dưới 50 triệu đồng.

  Ví dụ 31: Năm 2014 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng; tháng 1, tháng 2 không phát sinh khấu trừ thuế TNCN của bất kỳ tờ khai nào; tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại Tờ khai số 02/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng và Tờ khai 03/KK-TNCN là 50 triệu đồng (hoặc lớn hơn 50 triệu đồng); Các tháng 4 đến tháng 12 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại các Tờ khai 02/KK-TNCN và 03/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng thì Công ty A không phải nộp tờ khai của các tháng 1 và tháng 2. Từ tháng 3 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế TNCN theo tháng.

  5. Hóa đơn

  – Đối với DN mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký thuế GTGT theo Phương pháp khấu trừ và đã được cơ quan thuế chấp nhận thì: tiến hành đặt in hóa đơn GTGT để sử dụng, sau đó làm thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng ít nhất là 5 ngày. Kể từ ngày thông báo phát hành hóa đơn, thì mỗi quý phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu BC26/AC), chậm nhất là ngày 30 quý sau.

  – Đối với DN mới thành lập nộp thuế GTGT theo PP Trực tiếp thì phải mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng và kể từ ngày mua, cũng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như trường hợp trên.

  6. Tài khoản ngân hàng

  – Mở tài khoản ngân hàng để giao dịch với khách hàng vì theo quy định hóa đơn mua vào từ 20 triệu trở lên phải chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế GTGT và chi phí tính thuế TNDN mới được trừ.
  – Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản, phải thực hiện thông báo số TK ngân hàng cho cơ quan thuế theo mẫu 08/MST.

  7. Lao động và BHXH:

  – Nếu DN ký hợp đồng với người lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: kế toán liên hệ với cơ quan BHXH để làm hồ sơ tham gia đóng bảo hiểm cho nhân viên.
  Văn bản tham khảo: Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

  8. Bảng định mức nguyên liệu vật liệu

  – Nếu là doanh nghiệp có tính chất sản xuất thì phải lập Bảng định mức nguyên vật liệu cho tất cả các sản phẩm của doanh nghiệp. Riêng qui định nộp cho cơ quan thuế bảng định mức này đã được bãi bỏ kể từ ngày 01/01/2014.

  9. Thông báo phương pháp khấu hao tài sản cố định

  – Lập và nộp bảng thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ kể từ ngày phát sinh TSCĐ.

  10. Riêng, các thủ tục đăng ký khác như: đăng ký chế độ kế toán áp dụng (theo QĐ 15 hay 48), hình thức kế toán, phương pháp hàng tồn kho, đăng ký KTT… cho cơ quan thuế khi DN mới thành lập thì tùy một số cơ quan thuế địa phương khác có yêu cầu khác nhau

  Hãy theo đuổi sự ưu tứu, thành công sẽ theo đuổi bạn !

   
  4116 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn eyestorm vì bài viết hữu ích
  nguyenanh1292 (09/07/2016) taimaylanhtrieuan (09/07/2016)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #430265   08/07/2016

  Bạn thiếu 2 cái cũng rất cần thiết ngay sau khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là đăng bố cáo thành lập và khắc dấu.

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

  Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #430269   09/07/2016

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4130)
  Số điểm: 30170
  Cảm ơn: 963
  Được cảm ơn 1983 lần


  Thế lập công ty không phải để hoạt động kinh doanh hay sao?

   
  Báo quản trị |  
 • #430272   09/07/2016

  Longvigecam
  Longvigecam
  Top 200
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2009
  Tổng số bài viết (436)
  Số điểm: 3295
  Cảm ơn: 84
  Được cảm ơn 131 lần


  Bổ sung thêm công việc cần làm là mua bộ chữ ký số key Token để khai thuế qua mạng. 

  Tư vấn thủ tục đầu tư dự án, thành lập doanh nghiệp tại Hà nội, Ninh Bình. Tư vấn thủ tục mua bán nhà đất.

  Cung cấp thông tin doanh nghiệp

  Mobile: 0983973514 Email: hanoilegal@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #430281   09/07/2016

  taimaylanhtrieuan
  taimaylanhtrieuan

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/06/2016
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 2 lần


  Cám ơn nhiều ạ ! Đang cần lắm thông tin này.. Nhưng cho em hỏi thêm tí là với công ty TNHH khi nhân viên làm việc trên 3 năm rồi mà không có đăng ký BHXH thì có bị gì không ạ ? :D

  Phân phối May lanh LG giá rẻ nhất HCM. LH 0901.4321.83

   
  Báo quản trị |  
 • #430288   09/07/2016

  Longvigecam
  Longvigecam
  Top 200
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2009
  Tổng số bài viết (436)
  Số điểm: 3295
  Cảm ơn: 84
  Được cảm ơn 131 lần


  Chào bạn

  Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội điều 2 khoản 1 điểm a, người lao động ký Hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. 

  Theo quy định của Bộ luật hình sự 2015, (có hiệu lực 1 năm nữa) nếu chủ sử dụng lao động không thực hiện trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội sẽ bị truy tố. 

  Tư vấn thủ tục đầu tư dự án, thành lập doanh nghiệp tại Hà nội, Ninh Bình. Tư vấn thủ tục mua bán nhà đất.

  Cung cấp thông tin doanh nghiệp

  Mobile: 0983973514 Email: hanoilegal@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Longvigecam vì bài viết hữu ích
  nguyenanh1292 (09/07/2016) taimaylanhtrieuan (11/07/2016)
 • #430289   09/07/2016

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4225 lần


  Longvigecam viết:

  Chào bạn

  Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội điều 2 khoản 1 điểm a, người lao động ký Hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. 

  Theo quy định của Bộ luật hình sự 2015, (có hiệu lực 1 năm nữa) nếu chủ sử dụng lao động không thực hiện trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội sẽ bị truy tố. 

  Chắc gì 1 năm nữa có hiệu lực hả bạn Longvigecam? 

   
  Báo quản trị |  
 • #430397   11/07/2016

  taimaylanhtrieuan
  taimaylanhtrieuan

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/06/2016
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 2 lần


  Longvigecam viết:

  Chào bạn

  Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội điều 2 khoản 1 điểm a, người lao động ký Hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. 

  Theo quy định của Bộ luật hình sự 2015, (có hiệu lực 1 năm nữa) nếu chủ sử dụng lao động không thực hiện trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội sẽ bị truy tố. 

   

  Vậy có biết chính xác là thời gian nào chưa ạ ??!? 

  Phân phối May lanh LG giá rẻ nhất HCM. LH 0901.4321.83

   
  Báo quản trị |  
 • #430407   11/07/2016

  Longvigecam
  Longvigecam
  Top 200
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2009
  Tổng số bài viết (436)
  Số điểm: 3295
  Cảm ơn: 84
  Được cảm ơn 131 lần


  Chào bạn

  Quốc hội đã hoãn thi hành Bộ Luật hình sư 2015, hiện các cơ quan chức năng đang sửa lại các sai sót để Quốc hội thông qua nội dung trong các kỳ họp tới. 

  Tư vấn thủ tục đầu tư dự án, thành lập doanh nghiệp tại Hà nội, Ninh Bình. Tư vấn thủ tục mua bán nhà đất.

  Cung cấp thông tin doanh nghiệp

  Mobile: 0983973514 Email: hanoilegal@gmail.com

   
  Báo quản trị |