Công văn số 3613/UBPL13 về việc đính chính bộ luật hình sự 2015.

Chủ đề   RSS   
 • #427936 16/06/2016

  Công văn số 3613/UBPL13 về việc đính chính bộ luật hình sự 2015.

  Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015 Với 84,01% đại biểu tán thành, được Chủ tịch nước công bố vào ngày 18/12/2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Bộ luật Hình sự năm 2015 ra đời đánh dấu một bước tiến mới trong kỹ thuật lập pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập cũng như phù hợp với tình hình thực tiễn về phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.

  Chưa đầy 1 tháng sau ngày công bố chính thức uỷ ban pháp luật ra công văn số 3613/UBPL13 ngày 11 tháng 1 năm 2016 để đính chính lại bộ luật hình sự 2015. Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, chúng ta cần lưu ý công văn đính chính bộ luật hình sự để tránh được những sai lầm đáng tiếc trong nghiên cứu, áp dụng và trong học tập.

   
  4527 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận