Công văn 688/BYT-MT: Triển khai khen thưởng về ATVSLĐ trong ngành Y tế

Chủ đề   RSS   
 • #598721 17/02/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Cao học

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1563)
  Số điểm: 56651
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1208 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Công văn 688/BYT-MT: Triển khai khen thưởng về ATVSLĐ trong ngành Y tế

  Ngày 15/02/2023, Bộ Y tế ban hành Công văn 688/BYT-MT về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

   

  Nhằm thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế hướng dẫn triển khai chỉ đạo Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 trong ngành Y tế với các nội dung nổi bật sau:

   

  (1) Tổ chức Lễ phát động

   

  (2) Hoạt động thông tin, tuyên truyền

   

  (3) Hoạt động thanh tra, kiểm tra

   

  (4) Hoạt động chuyên đề

   

  (5) Công tác khen thưởng về ATVSLĐ trong ngành Y tế

   

  Trong đó, tại nội dung khen thưởng quy định cụ thể như sau:

   

  Hình thức khen thưởng: Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế

   

  Đối tượng:

   

  - Các tập thể, cá nhân trong ngành Y tế.

   

  - Không xét tặng hoặc đề nghị xét tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử chưa thành án; thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh, làm rõ.

   

  - Khi có cùng thành tích thì chọn tập thể nhỏ, nữ, người không giữ chức vụ.

   

   

  Tiêu chuẩn:

   

  Nguyên tắc khen thưởng: Không khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về chuyên đề An toàn vệ sinh Lao động trong năm 2022.

   

  Đối với tập thể

   

  - Có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong công tác An toàn vệ sinh lao động trong ngành Y tế; 02 năm liên tục không để xảy ra tai nạn lao động tại cơ quan, đơn vị; Tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm liền kề năm đề nghị khen thưởng.

   

  - Tổ chức, hưởng ứng các hoạt động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động do Chính phủ phát động (đề nghị nêu rõ các hoạt động).

   

  - Có tổ chức y tế chăm sóc sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật hiện hành.

   

  - Quản lý và lập hồ sơ chăm sóc sức khỏe người lao động; Trang bị đủ phương tiện phòng hộ cá nhân cho người lao động theo quy định hiện hành; Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động hàng năm.

   

  - Tổ chức quan trắc môi trường lao động, lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động tại cơ quan đơn vị; Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.

   

  - Chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

   

  Đối với cá nhân

   

  - Có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong công tác An toàn vệ sinh lao động trong ngành Y tế; 02 năm liên tục luôn gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành pháp luật về bảo hộ lao động, an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp; cá nhân được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hai năm liền kề năm đề nghị xét khen thưởng.

   

  - Có ít nhất 01 đề tài khoa học hoặc sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong lĩnh vực cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp được cấp quản lý có thẩm quyền công nhận (không dùng những đề tài, sáng kiến, giải pháp đã được dùng để xét khen thưởng trong công tác an toàn, vệ sinh lao động những lần xét trước);

   

  - Tham gia tích cực các hoạt động an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp;

   

  - Tham gia tích cực các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp; Được cơ quan, đơn vị suy tôn;

   

  - Chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

   

  Số lượng, hồ sơ và thời gian đề nghị khen thưởng

   

  Số lượng

   

  - Mỗi đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế đề xuất 01 tập thể và 02 cá nhân.

   

  - Mỗi tỉnh, thành phố đề xuất 02 tập thể và 03 cá nhân.

   

  Hồ sơ khen thưởng: 01 bộ, gồm:

   

  - Tờ trình đề nghị tặng bằng khen.

   

  - Biên bản họp Hội đồng xét khen thưởng.

   

  - Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân: đề nghị thực hiện theo Thông tư 38/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong Ngành y tế.

   

  - Cam kết của đơn vị về các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng cho đến thời điểm hiện tại không vi phạm pháp luật, không liên quan đến các vụ việc, vụ án đang được các cơ quan thanh tra,kiểm tra, kiểm toán làm việc.

   

  (Đối với địa phương: Hồ sơ đề nghị do Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Y tế xét duyệt).

   

  Thời gian: Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Cục Quản lý môi trường y tế trước ngày 31/3/2023 để tổng hợp trình Bộ trưởng.

   

  Xem chi tiết tại Công văn 688/BYT-MT ngày 15/02/2023.

   
  158 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận