Công văn 6401: Phụ cấp dành cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch

Chủ đề   RSS   
 • #574470 07/08/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  Công văn 6401: Phụ cấp dành cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch

  Phụ cấp khi đi tham gia chống dịch - Minh họa

  Phụ cấp khi đi tham gia chống dịch - Minh họa

  Ngày 07 tháng 8 năm 2021, Bộ Y tế ban hành Công văn 6401/BYT-KHTC V/v hướng dẫn thực hiện chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch COVID-19. Đáng chú ý trong văn bản là các chế độ phụ cấp dành cho các đối tượng trên.

  Theo đó, các đối tượng được quy định trong Công văn bao gồm:

  (1) Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên y tế tại các cơ sở y tế công lập, cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ Y tế, bộ, ngành và địa phương quản lý được cử đi huy động tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

  (2) Học viên, sinh viên và học sinh các cơ sở đào tạo trường đại học, cao đẳng và trung cấp khối ngành sức khỏe tình nguyện tham gia được cử đi hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

  (3) Người có chuyên môn y tế không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tình nguyện tham gia được cử đi hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

  Các đối tượng nếu trên được thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 làm điều kiện huy động đi chống dịch thì được ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước, kèm theo đó là chế độ phụ cấp chống dịch trong thời gian tham gia phòng, chống dịch, cụ thể:

  a) Các đối tượng quy định tại mục (1)  được hưởng chế độ theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cánh ly y tế, khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

  b) Các đối tượng quy định tại mục (2) và (3):

  - Được hưởng 300.000 đồng/người/ngày khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021; được hưởng 200.000 đồng/người/ngày khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 16/NQ-CP.

  - Được hưởng 120.000 đồng/người/ngày, gồm tiền ăn là 80.000 đồng (theo mức quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 16/NQ-CP) và 40.000 đồng chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt (theo mức quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 16/NQ-CP).

  c) Trường hợp người tham gia phòng, chống dịch thuộc đối tượng được hưởng nhiều mức phụ cấp chống dịch quy định tại Nghị quyết 16/NQ-CP và Nghị quyết 58/NQ-CP thì được hưởng một mức phụ cấp chống dịch cao nhất.

  d) Về số ngày hưởng: tính theo số ngày thực tế tham gia chống dịch theo phân công của cấp có thẩm quyền, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết (không bao gồm thời gian đi đường).

  đ) Thời điểm áp dụng:

  + Các đối tượng quy định tại mục (1): thời điểm áp dụng thực hiện theo Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 và Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/2/2021 của Chính phủ (thay thế nghị quyết 37/NQ-CP).

  + Các đối tượng quy định tại mục (1) và (3), thời điểm áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

  Ngoài ra, các đối tượng quy định tại mục (1) được hưởng chế độ công tác phí quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính.

  Thời gian được hưởng công tác phí là thời gian công tác thực tế theo văn bản phê duyệt của người có thẩm quyền cử đi công tác hoặc giấy mời tham gia đoàn công tác (bao gồm cả ngày nghỉ, lễ, tết theo lịch trình công tác, thời gian đi đường).

  Các đối tượng tình nguyện viên là học viên, sinh viên và học sinh các trường đại học, cao đẳng và trung cấp khối ngành sức khỏe, người có chuyên môn y tế không hưởng lương ngân sách được ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí đi lại (đưa, đón) do cơ quan có thẩm quyền quyết định huy động tổ chức chuyến đi tập trung.

  Tải và xem chi tiết Công văn TẠI ĐÂY.

   
  705 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/08/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận