Công văn 636: Tổng cục Thuế hướng dẫn các trường hợp không phải quyết toán thuế TNCN

Chủ đề   RSS   
 • #569069 16/03/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 533 lần


  Công văn 636: Tổng cục Thuế hướng dẫn các trường hợp không phải quyết toán thuế TNCN

  Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN

  Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN - Minh họa

  Ngày 12/3/2021, Tổng cục Thuế Bộ Tài chính ra Công văn 636/TCT-DNNCN V/v Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN. Người nộp thuế cần lưu ý những đối tượng không phải quyết toán thuế như sau:

  1. Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế

  Cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công trong các trường hợp sau đây không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

  - Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống. Cá nhân được miễn thuế trong trường hợp này tự xác định số tiền thuế được miễn, không bắt buộc phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân và không phải nộp hồ sơ miễn thuế. Trường hợp kỳ quyết toán từ năm 2019 trở về trước đã quyết toán trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì không xử lý hồi tố;

  - Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo;

  - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lại ở các nơi khác bình quần tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này;

  - Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động thì người lao động không phải quyết toán thuế TNCN đối với phần thu nhập này.

  2. Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

  Trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

  Ngoài ra, Công văn còn hướng dẫn về Các đối tượng phải thực hiện quyết toán thuế, giảm trừ gia cảnh, thủ tục, hồ sơ, thời hạn và nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN.

  Xem chi tiết Công văn tại file đính kèm dưới đây.

   
  1131 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn vankhanhnhu vì bài viết hữu ích
  admin (17/03/2021) ThanhLongLS (16/03/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận