Công văn 5673/BNV-CCVC: Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024

Chủ đề   RSS   
 • #606091 13/10/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2072)
  Số điểm: 70305
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1501 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Công văn 5673/BNV-CCVC: Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024

  Ngày 03/10/2023, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 5673/BNV-CCVC về việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024.

  (1) Hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng

  Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là địa phương) thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 như sau:

  - Tổ chức rà soát, đánh giá và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định 163/QĐ-TTg, Quyết định 705/QĐ-TTg, Quyết định 1659/QĐ-TTg , Quyết định 263/QĐ-TTg .

  - Đẩy mạnh bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm, trong đó lồng ghép các nội dung bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ được giao tại các chương trình, đề án, kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Quyết định 622/QĐ-TTg , Quyết định 1893/QĐ-TTg , Quyết định 1847/QĐ-TTg, Quyết định 771/QĐ-TTg, Quyết định 749/QĐ-TTg , Quyết định 146/QĐ-TTg .

  - Chủ động biên soạn các chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; Rà soát việc quản lý và cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo thẩm quyền được giao quy định tại Nghị định 89/2021/NĐ-CP ; Đẩy mạnh tổ chức bồi dưỡng theo loại hình từ xa.

  - Tổ chức triển khai đánh giá chất lượng đối với các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý bằng phương thức trực tiếp đánh giá, giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng cơ quan đánh giá độc lập để thực hiện đánh giá theo quy định tại Thông tư 03/2023/TT-BNV .

  - Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền.

  Xem bài viết liên quan: Thu nhập của cán bộ, công chức khi cải cách tiền lương từ năm 2024

  Bảng lương, phụ cấp của công an, quân đội thay đổi thế nào sau cải cách tiền lương?

  (2) Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng

  - Đề nghị bố trí đủ kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 và giai đoạn 2024 - 2026 của địa phương.

  - Xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí phù hợp từ nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn hỗ trợ khác để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu, chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông thôn cho cán bộ, công chức xã theo quy định, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

  - Chủ động cân đối nguồn ngân sách hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho địa phương; chủ động bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác để hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.

  - Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) và các quy định khác của pháp luật.

  Xem chi tiết tại Công văn 5673/BNV-CCVC được ban hành ngày 03/10/2023.

  Xem bài viết liên quan: Thu nhập của giáo viên Mầm non, Tiểu học sẽ thay đổi thế nào sau cải cách tiền lương?

  Thủ tướng điều hành thảo luận lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới từ 01/7/2024

   
  308 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (11/11/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận