Công văn 56/TBNSKNTC-CTĐB về nộp hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội do địa phương giới thiệu

Chủ đề   RSS   
 • #417881 09/03/2016

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1716 lần


  Công văn 56/TBNSKNTC-CTĐB về nộp hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội do địa phương giới thiệu

  Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc Hội đồng bầu cử Quốc gia vừa ban hành Công văn 56/TBNSKNTC-CTĐB hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội do địa phương giới thiệu.

  Công văn 56/TBNSKNTC-CTĐB

  Theo đó, việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội cần lưu ý một số vấn đề:

  1. Thời gian nộp hồ sơ: chậm nhất 17h00 ngày 13/3/2016.

  2. Địa điểm nộp: Nơi làm việc của Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà người đó do được giới thiệu ứng cử hoặc tự ứng cử.

  3. Số lượng hồ sơ: Mỗi người ứng cử nộp 02 bộ bồ sơ.

  4. Hồ sơ người ứng cử:

  Phải khai đầy đủ, trung thực, chính xác theo các mẫu quy định tại Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG bao gồm:

  - 01 Đơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (Mẫu số 1/BCĐBQH)

  - 01 Sơ yếu lý lịch (Mẫu số 2/BCĐBQH).

  - 01 Tiểu sử tóm tắt (Mẫu số 3/BCĐBQH).

  - 01 Bản kê khai tài sản, thu nhập (Mẫu số 4/BCĐBQH).

  - 03 Ảnh 4x6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt)

  - Tài liệu khác (nếu có).

  Các bạn có thể tải các mẫu đơn này tại file đính kèm.

  5. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ

  - Người ứng cử ở địa phương tự mình nộp hồ sơ tại Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  Trường hợp ủy nhiệm cho đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị của người ứng cử nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

  - Người được Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân công tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra tại chỗ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, và ghi vào sổ và giao giấy biên nhận cho người ứng cử.

  - Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm nhận và xem xét hồ sơ của người ứng cử, người tự ứng cử ở địa phương mình.

  - Sauk hi nhận đủ 02 bộ hồ sơ, Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nộp ngay 01 bộ hồ sơ của ngường ứng cử kèm danh sách trích ngang những người ứng cử theo mẫu cho Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo trước 17h00 ngày 15/3/2016 tại địa chỉ: Phòng 5b29 Tầng 5 Nhà Quốc hội, số 02, đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội.

  Điện thoại liên lạc: 080.41994 hoặc 080.41995.

  Danh sách người ứng cử được gửi file excel về Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo tại 02 địa chỉ email: VuCTDB@qh.gov.vnvphoidongbaucu@qh.gov.vn

  Cập nhật bởi trang_u ngày 09/03/2016 08:43:48 SA
   
  4222 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận