Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB: Thực hiện đánh giá, phân loại CC, VC và NLĐ 2019

Chủ đề   RSS   
 • #533979 30/11/2019

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB: Thực hiện đánh giá, phân loại CC, VC và NLĐ 2019

  Ngày 27/11/2019 Bộ lao động thương binh xã hội ban hành Công văn 5090/LĐTBXH về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2019.

  Lưu ý: Nội dung này áp dụng cho các đơn vị thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

  Thực hiện các quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện việc đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức và người lao động năm 2019 như sau:

  * Về nguyên tắc, đối tượng, thời điểm, thẩm quyền và quy trình đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức và người lao động:

  Thực hiện theo quy định tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP và Công văn 4978/LĐTBXHTCCB về việc hướng dẫn đánh giá phân loại công chức, viên chức và người lao động.

  * Trên cơ sở đánh giá, phân loại, Thủ trưởng đơn vị báo cáo kết quả về Bộ, gồm:

  Công văn báo cáo quá trình thực hiện; Bảng tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên chức và người lao động; danh sách những công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực nêu rõ lý do hạn chế về năng lực; danh sách những công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ yêu cấu nêu rõ lý do không hoàn thành nhiệm vụ (theo mẫu đính kèm).

  * Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền đánh giá, phân loại của Bộ (gồm Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục và Cục) đơn vị gửi hồ sơ, gồm:

  - Phiếu đánh giá, phân loại cá nhân;

  - biên bản cuộc họp;

  - ý kiến bằng văn bản của cấp ủy đảng, các tài liệu liên quan như công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận.

  Hồ sơ, văn bản báo cáo việc triển khai và kết quả thực hiện, đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 05/01/2020.

  Mời bạn xem chi tiết tại file đính kèm:

  Cập nhật bởi lamkylaw ngày 30/11/2019 03:30:03 CH
   
  2705 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận