Công văn 4557/BGDĐT-GDTC: công tác y tế trường học năm học 2023-2024

Chủ đề   RSS   
 • #605091 29/08/2023

  Công văn 4557/BGDĐT-GDTC: công tác y tế trường học năm học 2023-2024

  Đây là nội dung hướng dẫn công tác y tế trường học năm học 2023-2024 quy định tại Công văn 4557/BGDĐT-GDTC do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 24/8/2023 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2023-2024

  Công tác phòng, chống dịch bệnh

  - Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ GDĐT về công tác phòng, chống dịch bệnh (COVID-19, Sốt xuất huyết, tay chân miệng, Sởi, Rubella, Cúm A, Đậu mùa khỉ,..) và các bệnh không lây nhiễm trong trường học. Phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế cơ sở để tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho HSSV. Triển khai hiệu quả các nội dung, tài liệu hướng dẫn chăm sóc mắt và nha học đường.

  - Các Sở GDĐT phối hợp với Sở Y tế để chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 980/KH-BYT-BGDĐT ngày 19/7/2023 của Bộ Y tế và Bộ GDĐT về việc phối hợp triển khai kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học từ năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo.

  Triển khai các chương trình, kế hoạch về công tác y tế trường học

  a) Các Sở Giáo dục và Đào tạo

  - Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về công tác y tế trường học tại Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học trong các cơ sở giáo dục.

  - Hoàn thành việc rà soát, sắp xếp đội ngũ nhân viên y tế trường học theo quy định tại Quyết định 85/QĐ-TTg ngày 17/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025. Triển khai Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên y tế trường học theo Quyết định 4202/QĐ-BGDĐT ngày 13/12/2022 của Bộ GDĐT.

  - Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 4659/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2021 của Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện “Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025”; tổ chức thực hiện nhân rộng mô hình Bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường các hoạt động vận động thể lực phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

  - Triển khai Kế hoạch giáo dục sức khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch hành động của Ngành Giáo dục về công tác nước sạch, vệ sinh môi trường trường học giai đoạn 2023-2026.

  b) Các Đại học, Học viện, trường Đại học, trường Cao đẳng sư phạm

  - Tiếp tục kiện toàn cơ sở vật chất, nhân sự nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ quy định tại Thông tư 33/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

  - Chủ động phối hợp với y tế địa phương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác y tế trường học; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác y tế trường học, phòng chống dịch bệnh và các bệnh không lây nhiễm cho cán bộ, giảng viên và sinh viên.

  c) Tiếp tục thực hiện Quyết định 41/QĐ-TTg ngày 08/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, HSSV để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025.

  d) Tăng cường phối hợp truyền thông đối với HSSV và gia đình về lợi ích, tính ưu việt, nhân văn của chính sách Bảo hiểm y tế. Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội các cấp tiếp tục hướng dẫn, vận động thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với HSSV; chú trọng bảo đảm quyền lợi được chăm sóc sức khỏe ban đầu của HSSV trong trường học và hỗ trợ HSSV khó khăn tham gia Bảo hiểm y tế.

  đ) Triển khai thường xuyên, hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục về công tác dân số trong tình hình mới, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản; phòng chống tác hại của thuốc lá (đặc biệt là tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc nung nóng), rượu, bia đối với HSSV

  Xem chi tiết tại Công văn 4557/BGDĐT-GDTC ngày 24/8/2023.

   
  3667 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận