Công văn 4126: Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi

Chủ đề   RSS   
 • #574761 26/08/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 744 lần


  Công văn 4126: Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi

  Hướng dẫn xác định tuổi về hưu trước tuổi - Minh họa

  Hướng dẫn xác định tuổi về hưu trước tuổi - Minh họa

  Ngày 24/8/2021 Bộ Nội vụ ra Công văn 4126/BNV-TCBC v/v xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định 143/2020/NĐ-CP. Trong đó Bộ Nội vụ có ý kiến về việc xác định tuổi để hưởng chính sách về hưu trước tuổi đối với các trường hợp thuộc đối tượng tinh giản biên chế.

  Cụ thể:

  1. Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

  Các trường hợp tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của năm thực hiện tinh giản biên chế quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu (sau đây gọi tắt là Nghị định 135/2020/NĐ-CP) và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì tùy từng trường hợp cụ thể được hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại khoản 2 hoặc khoản 4 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP).

  Ví dụ 1: Nam sinh tháng 10/1964, có 21 năm đóng bảo hiểm xã hội. Nếu tinh giản biên chế tại thời điểm tháng 8/2021 (có tuổi đời là 56 tuổi 10 tháng), thấp hơn 3 năm 05 tháng so với tuổi nghỉ hưu của năm 2021 (60 tuổi 03 tháng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP) thì được hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP).

  Ví dụ 2: Nữ sinh tháng 5/1967, có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Nếu tinh giản biên chế tại thời điểm tháng 01/2022 (có tuổi đời là 54 tuổi 08 tháng) thấp hơn 1 năm so với tuổi nghỉ hưu của năm 2022 (55 tuổi 08 tháng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP) thì được hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP).

  2. Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

  Các trường hợp tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của năm thực hiện tinh giản biên chế quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 thì tùy từng trường hợp cụ thể được hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP).

  Ví dụ 3: Nữ sinh tháng 11/1973, có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. Nếu tinh giản biên chế tại thời điểm tháng 11/2021 (có tuổi đời là 48 tuổi) thấp hơn 2 năm 04 tháng so với tuổi nghỉ hưu của năm 2021 (50 tuổi 04 tháng quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP) thì được hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP).

  Ví dụ 4: Nam sinh tháng 12/1967, có 25 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có 16 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật. Nếu tinh giản biên chế tại thời điểm tháng 02/2022 (có tuổi đời là 54 3 tuổi 02 tháng) thấp hơn 1 năm 04 tháng so với tuổi nghỉ hưu của năm 2022 (55 tuổi 06 tháng quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP) thì được hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP).

  Đối với các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế trước thời điểm ban hành Văn bản này thì không đặt vấn đề xem xét lại.  

  Xem chi tiết Công văn tại file đính kèm.

   
  2915 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  admin (27/08/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594209   26/11/2022

  concobebee
  concobebee

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (108)
  Số điểm: 585
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 18 lần


  Công văn 4126: Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi

  Cảm ơn bài viết rất hữu ích, qua đó tôi đã biết thêm được về Công văn 4126/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định 143/2020/NĐ-CP. Đồng thời, từ nội dung Công văn cũng như nội dung bài viết, tôi cũng có thể nắm được thông tin về độ tuổi hưởng chính sách của đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường và đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn concobebee vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/11/2022)
 • #595822   26/12/2022

  Công văn 4126: Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi

  Cám ơn bài viết chia sẻ hữu ích của tác giả. Qua bài viết mà mình biết được thêm quy định về việc xác định độ tuổi nghỉ hưu và các chính sách được hưởng khi nghỉ hưu trước tuổi. Điều này rất quan trọng đối với người lao động vì họ gắn bó lâu dài với công việc chủ yếu là vì các chế độ được hưởng khi người lao động đến tuổi nghỉ hưu

   
  Báo quản trị |  
 • #595898   27/12/2022

  anuyan0862
  anuyan0862

  Mầm

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:05/12/2022
  Tổng số bài viết (64)
  Số điểm: 815
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 18 lần


  Công văn 4126: Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi

  Cảm ơn những chia sẻ hữu ích của tác giả về các quy định của pháp luật về độ tuổi hưởng chính sách của đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường và đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.  Qua đây cung cấp cho người đọc các kiến thức tóm lược và cụ thể bằng các ví dụ và nội dung giải đáp trong bài.

   
  Báo quản trị |