Công văn 4036/HĐTTKSV thông báo thi tuyển Kiểm sát viên năm 2017

Chủ đề   RSS   
 • #470509 12/10/2017

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1718 lần


  Công văn 4036/HĐTTKSV thông báo thi tuyển Kiểm sát viên năm 2017

  Ngày 10/10/2017, VKSNDTC đã ban hành công văn số 4036/HĐTTKSV thông báo thi tuyển Kiểm sát viên năm 2017.       

                    

  Theo đó, địa điểm, thời gian, ôn, thi các khu vực như sau:

  Khu vực phía bắc: Đối với người dự thi đang công tác tại VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp cao 1, VKSND tỉnh, thành phố và VKS quân sự từ Quảng Trị trở ra (lưu ý: Do số lượng đăng ký dự thi ngạch Kiểm sát viên cao cấp ớ phía Nam ít, nên nguời dự thi Kiểm sát viên cao cấp hiện đang công tác tại các đơn vị thuộc khu vực phía Nam thi cùng với khu vực phía Bắc).

  Địa điểm thi tại trường ĐHKS Hà Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đăng ký nhận phòng từ 16/10/2017, liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Lộc, Trưởng phòng quản lý khoa học, số điện thoại 0988684759.

  Thời gian ôn thi từ ngày 17/10/2017 đến ngày 23/10/2017, bắt đầu từ 08 giờ 00 hàng ngày:
  – Luật tổ chức: Ngày 17/10/2017 cho người dự thi KSV sơ cấp; ngày 18/10/2017 cho người dự thi KSV cao cấp, trung cấp;
  – Luật dân sự, Tố tụng dân sự và tố tụng hành chính: ngày 19/10/2017 cho người dự thi KSV sơ cấp, ngày 20/10/2017 cho người dự thi KSV cao cấp, trung cấp;
  – Luật hình sự và Luật tố tụng hình sự: Ngày 21/10/2017 cho người dự thi sơ cấp, ngày 22/10/2017 cho người dự thi KSV cao cấp, trung cấp.

  Ngày 23/10/2017: Người dự thi tự ôn tập

  Ngày 24/10/2017: Khai mạc và tổ chức thi KSV cao cấp, trung cấp, sơ cấp

  Buổi sáng: Khai mạc từ 7h 30’; thi viết từ 8h30’;

  Buồi chiều: Thi trắc nghiệm, từ 15h00′;

  Khu vực phía Nam: Đối với người dự thi đang công tác tại VKSND tỉnh, thành phố; VKSND cấp cao 2, 3 và VKS quân sự từ Thừa Thiên Huế trở vào;

  Địa điểm thi tại trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh (phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh). Đăng ký nhận phòng từ ngày 24/10/2017. Liên hệ với đồng chí Hoàng Thị Kim Chi, trường phòng Tổ chức hành chính Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: 0903901357.

  Thời gian ôn thi từ ngày 25/10/2017 đến ngày 01/11/2017, bắt đầu từ 08 giờ 00 hàng ngày:
  – Luật tổ chức: Ngày 26/10/2017 cho người dự thi KSV sơ cấp, ngày 27/10/2017 cho người dự thi KSV trung cấp;
  – Luật dân sự, Tố tụng dân sự và tố tụng hành chính: Ngày 28/10/2017 cho người dự thi KSV sơ cấp, ngày 29/10/2017 cho nguời dự thi KSV trung cấp;
  – Lụật hình sự vả Luật tố tụng hinh sự: Ngày 30/10/2017 cho người dự thi KSV sơ cấp, ngày 31/10/2017 cho người dự thi KSV trung cấp.

  Ngày 01/11/2017: Người dự thi tự ôn tập

  Ngày 02/11/2017: Khai mạc và tổ chức thi KSV sơ cấp

  Buổi sáng: Khai mạc từ 7h 15’; thi viết bắt đầu từ 8h30’;

  Buổi chiều: từ 15h00’ thi trắc nghiệm;

  Ngày 04/11/2017: Tổ chức thi KSV trung cấp

  Buổi sáng: Thi viết từ 7h30’;

  Buổi chiều: Thi trắc nghiệp từ 15h00’

   
  9716 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #470518   12/10/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1718 lần


  Cập nhật thêm điều kiện thi tuyển Kiểm sát viên 2017

  Mình cập nhật thêm thông tin về Kế họach thi trước đó, kèm theo điều kiện tham gia cho các bạn đang thắc mắc 

  Ngày 29/5/2017, Viện trưởng VKSNDTC đã ký và ban hành Kế hoạch số 60/KH-VKSTC về việc Tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp ngành KSND năm 2017.                        

  Hình thức thi tuyển

  VKSNDTC thống nhất việc thi tuyển để bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp năm 2017 thi môn chuyên ngành, hình thức thi viết 180 phút và thi trăc nghiệm 60 phút.

  Nội dung thi

  Liên quan đến cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân; chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp.

  Thời gian Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, thẩm định, lập danh sách người dự thi và báo cáo Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên: dự kiến tháng 7/2017.

  Thời gian tổ chức ôn thi và thi: Dự kiến tháng 8/2017.

  Địa điểm:

  Tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đối với ứng viên của các tỉnh Quảng Trị trở ra và tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với ứng viên của các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào.

  Bài thi được chấm theo thang điểm 100 đối với mỗi hình thức thi (tổng điểm thi viết: 100, tính hệ số 2; tổng điểm thi trắc nghiệp: 100, tính hệ số 1).

  Căn cứ kết quả thi, Hội đồng thi tuyển thông báo kết quả thi và báo cáo Viện trưởng VKSNDTC xem xét, công nhận kêt quả thi và bổ nhiệm Kiểm sát viên theo quy định.

  Các điều kiện đối với ứng viên dự thi 

  Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp theo quy định tại Điều 75 và Điều 79 Luật tổ chức VKSND 2014 và có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị; các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm sát viên trung cấp theo quy đinh tại Điều 75 và Điều 78 Luật tổ chức VKSND năm 2014 và phải là đảng viên ĐCSVN; các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp theo quy đinh tại Điều 75, 77 Luật tổ chức VKSND năm 2014.

  – Được cơ quan, đơn vị nhận xét, đánh giá quá trình công tác liên tục trong 03 năm trước đó (2014, 2015, 2016) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; được tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, đơn vị nơi ứng viên công tác đồng ý và thống nhất cử ứng viên đăng ký tham gia dự thi tuyển;

  – Đạt trên 50% số phiếu của Ủy ban kiểm sát VKSND cấp tỉnh thống nhất giới thiệu tham gia dự thi;

  – Được cấp ủy hoặc chính quyền cơ sở nơi ứng viên cư trú thường xuyên (12 tháng trở lên) nhận xét tốt về việc chấp hành pháp luật của ứng viên và gia đình tại nơi cư trú;

  – Không trong thời gian đang xem xét hoặc bị thi hành kỷ luật; có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; có đầy đủ hồ sơ, lý lịch cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định.

  Các đơn vị trực thuộc VKSNDTC, VKSQSTW, VKSND cấp cao; VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát đến 31/12/2017 và báo cáo về VKSNDTC trước ngày 20/6/2017 về số lượng Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp của đơn vị cần bổ sung để VKSNDTC phê duyệt; đồng thời Ủy ban kiểm sát các cấp tuyển chọn và cử người dự thi xong trước ngày 30/6/2017.

  Xem chi tiết tại file đính kèm. 

   
  Báo quản trị |  
 • #470636   12/10/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1718 lần


  Điều chỉnh lịch ôn thi Kiểm sát viên 2017

  Ngày 11/10/2017, VKSND tối cao ban hành Thông báo số 4059/HĐTTKSV để điều chỉnh lịch hướng dẫn ôn thi KSV đợt II năm 2017 khu vực phía Bắc

  Theo đó, thông báo điều chỉnh lịch hướng dẫn ôn thi như sau: Thời gian ôn thi từ ngày 17/10/2017 đến ngày 23/10/2017, bắt đầu từ 08 giờ 00 hàng ngày. Cụ thể:

  – Ngày 17/10/2017 và 18/10/2017: Hướng dẫn ôn thi cho đối tượng thi KSV sơ cấp (dự kiến ngày 17/10 ôn Luật tổ chức VKSND; ngày 18/10 ôn Luật dân sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính);

  – Ngày 19/10/2017: Hướng dẫn ôn thi cho đối tượng thi KSV cao cấp và KSV trung cấp (dự kiến ôn thi Luật dân sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính);

  – Ngày 20/10/2017: Tự ôn tập;

  – Ngày 21/10/2017: Hướng dẫn ôn thi cho đối tượng thi KSV sơ cấp (dự kiến ôn thi Luật hình sự, tố tụng hình sự);

  – Ngày 22/10/2017 và 23/10/2017: Hướng dẫn ôn thi cho đối tượng thi KSV cao cấp và KSV trung cấp (dự kiến ngày 22/10 ôn thi Luật hình sự, Tố tụng hình sự; ngày 23/10 ôn thi Luật tổ chức VKSND).

   
  Báo quản trị |  
 • #475657   23/11/2017

  danghaa_
  danghaa_
  Top 200
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2017
  Tổng số bài viết (380)
  Số điểm: 5521
  Cảm ơn: 36
  Được cảm ơn 112 lần


  Re

  Thông tin của bạn rất bổ ích cho những ai theo định hướng nhà nước. Theo mình biết thì bữa nay thi tuyển vào công chức đòi hỏi có kiểm tra tiếng anh nữa thì phải. Ngoài ra đối với thành phố Hồ Chí Minh còn yêu cầu kt3. Đợt tuyển này cũng tương đối lớn, là một kênh tuyển dụng phù hợp với lượng lớn sinh viên vừa ra trường trong năm nay.
   
  Báo quản trị |