Công văn 3908: TP. HCM lập đoàn kiểm tra công tác kiểm soát Covid-19 trên địa bàn (từ 25-30/11/2021)

Chủ đề   RSS   
 • #577252 24/11/2021

  jacktran159
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/03/2021
  Tổng số bài viết (248)
  Số điểm: 5148
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 238 lần


  Công văn 3908: TP. HCM lập đoàn kiểm tra công tác kiểm soát Covid-19 trên địa bàn (từ 25-30/11/2021)

  Sau thời gian thực hiện các quy định đảm bảo an toàn Covid-19 tại các văn bản như Nghị quyết 128/NQ-CP, Kế hoạch 3515/KH-UBND năm 2021 của UBND TP. HCM, Quyết định 3900/QĐ-UBND năm 2021 của UBND TP. HCM, nay UBND thành phố ra Công văn 3908 thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-10 và phụ hồi, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

  Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát Covid-19 TP. HCM - Minh họa

  Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát Covid-19 TP. HCM - Minh họa

  Cụ thể, một số nội dung đáng chú ý tại Công văn như sau:

  *Thời gian kiểm tra: từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021.

  *Địa điểm kiểm tra: Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. 2. Nội dung kiểm tra 2.1 Nội dung kiểm tra

  Căn cứ Quyết định 3900/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tiến hành báo cáo đánh giá kết quả kiểm soát dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn,phân tích mặt được, mặt còn hạn chế, các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai.

  Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Thành phố và các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra Thành phố trước ngày 25 tháng 11 năm 2021.

  *Phương pháp kiểm tra:

  - Đoàn kiểm tra gửi thông báo thời gian, chương trình, nội dung kiểm tra đến các đơn vị.

  - Tiến hành kiểm tra các nội dung, hồ sơ, tài liệu có liên quan; đặt câu hỏi với những nội dung chưa rõ.

  - Đơn vị được kiểm tra giải trình theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra và nêu những kiến nghị, đề xuất.

  - Đoàn kiểm tra tổng hợp kết quả, ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các | đơn vị được kiểm tra.

  *Thành phần đoàn kiểm tra:

  Căn cứ Thông báo số 525-TB/TU ngày 22 tháng 8 năm 2021 của Thành ủy về việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19; Thành phố thành lập 19 Đoàn (theo Phụ lục đính kèm).

  Thành phần Đoàn gồm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố làm Trưởng đoàn; cơ cấu các thành viên Đoàn là các sở, ban, ngành theo phân công.

  Thư ký các Đoàn kiểm tra do các đồng chí Trưởng đoàn phân công trong thành viên đoàn kiểm tra.

  Xem chi tiết toàn bộ nội dung Kế hoạch tại file đính kèm.

   
  633 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận