Công văn 3226/BHXH-ST về thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” trên thẻ BHYT

Chủ đề   RSS   
 • #434472 25/08/2016

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4229 lần


  Công văn 3226/BHXH-ST về thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” trên thẻ BHYT

  Vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn 3226/BHXH-ST về việc thông tin trên thẻ BHYT. Theo đó, Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014, ngày 02/12/2014, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký ban hành Quyết định 1313/QĐ-BHXH về mẫu thẻ BHYT.

  Trong đó, tại Khoản 1, Điều 3 văn bản quy định: “Thời điểm đủ 05 năm liên tục: ghi từ ngày…/…/…. tham gia BHYT đủ 05 liên tục. Những người đã có đủ 05 năm tham gia BHYT liên n tục trở lên tính đến ngày 01/01/2015 thì ghi từ ngày 01/01/2015; từ ngày 01/01/2015 trở đi, những người tham gia BHYT bắt đầu đủ 05 năm liên tục thì ghi từ ngày đầu tiên của năm thứ 6”.

  Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, do cơ quan BHXH chưa thực hiện cấp số định danh cá nhân cho người tham gia BHYT; chưa có cơ sở dữ liệu tập trung về quá trình đóng BHYT; nhiều người tham gia BHYT, có quá trình tham gia BHYT ở nhiều tỉnh, nhiều đơn vị, nhiều nhóm đối tượng… Vì vậy, nhiều thẻ BHYT chưa được in thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” trên thẻ BHYT.

  Để đảm bảo việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 ban hành quy định về tổ chức thực hiện BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh; tiếp theo là Quyết định 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam, trong đó quy định: cơ quan BHXH thực hiện việc cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm cho người tham gia BHYT đã có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục và số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở. Những trường hợp đã đủ 05 năm liên tục thì thực hiện cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả, đồng thời in thẻ BHYT mới có ghi thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục cho người tham gia BHYT. BHXH các tỉnh cũng đã niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan BHXH.

  ​ Với mục tiêu mở rộng đối tượng tham gia BHYT, thực hiện BHYT toàn dân và hiện đại hóa ngành BHXH; căn cứ Khoản 1, Điều 5 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC, BHXH Việt Nam đang thực hiện việc thống kê danh sách người tham gia BHYT theo hộ gia đình và triển khai việc cấp số định danh cá nhân cho người tham BHYT, dự kiến trong thời gian tới sẽ đồng loạt triển khai việc cấp thẻ BHYT theo số định danh cá nhân cho người tham gia BHYT theo quy định tại Quyết định 1313/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

  Trước mắt, để giảm phiền hà cho người tham gia BHYT và nâng cao trách nhiệm phục vụ của ngành BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT liên tục 5 năm, BHXH Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát dữ liệu thống kê danh sách hộ gia đình để in bổ sung thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” trên thẻ BHYT. Những trường hợp khi khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả thì thực hiện ngay việc đổi thẻ BHYT có in thêm thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” trả cho người tham gia BHYT.

   
  11288 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận