Công văn 2308/NHNN-TD: NHNN hướng dẫn vay mua nhà ở xã hội với lãi suất ưu đãi

Chủ đề   RSS   
 • #601710 11/04/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2229)
  Số điểm: 77912
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1640 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Công văn 2308/NHNN-TD: NHNN hướng dẫn vay mua nhà ở xã hội với lãi suất ưu đãi

  Ngày 01/4/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 2308/NHNN-TD về việc triển khai chương cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP.

  Nhằm thực hiện hiện theo Nghị quyết 33/NQ-CP, Chính phủ giao NHNN Việt Nam triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng, trong đó chủ lực là 04 ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank) cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ vay với lãi suất trong thời gian ưu đãi thấp hơn 1,5 - 2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước.

  Theo đó, NHNN hướng dẫn vay mua nhà ở xã hội theo chương trình lãi suất ưu đãi như sau:

  (1) Đối tượng vay vốn

  Đối tượng vay vốn (sau đây gọi là khách hàng) là pháp nhân, cá nhân đầu tư dự án và mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định, bao gồm:

  - Khách hàng là Chủ đầu tư đầu tư dự án (sau đây gọi là Chủ đầu tư).

  - Khách hàng là người mua nhà ở tại dự án (sau đây gọi là Người mua nhà).

  (2) Về nguyên tắc cho vay

  - Khách hàng phải đáp ứng các điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng; đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật.

  - Mỗi Người mua nhà chỉ được tham gia vay vốn theo quy định tại Chương trình này 01 lần để mua 01 căn hộ tại dự án thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định, mỗi dự án của Chủ đầu tư chỉ được tham gia vay vốn theo quy định tại Chương trình này 01 lần.

  (3) Thời gian triển khai

  Thời hạn giải ngân của Chương trình đến khi doanh số giải ngân đạt 120.000 tỷ đồng nhưng không quá ngày 31/12/2030.

  (4) Thời gian ưu đãi

  - Đối với Chủ đầu tư: áp dụng mức lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi là 3 năm kể từ ngày giải ngân nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu.

  - Đối với Người mua nhà: áp dụng mức lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi là 5 năm kể từ ngày giải ngân nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu.

  (5) Lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi

  - Lãi suất cho vay áp dụng đến hết ngày 30/6/2023 đối với Chủ đầu tư là 8,7%/năm;

  - Lãi suất cho vay áp dụng đến hết ngày 30/6/2023 đối với Người mua nhà là 8,2%/năm;

  Kể từ ngày 01/07/2023, định kỳ 06 tháng, NHNN thông báo lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi cho các ngân hàng thương mại tham gia Chương trình.

  Lưu ý: Lãi suất cho vay khi hết thời gian ưu đãi: Ngân hàng thương mại và khách hàng tự thỏa thuận, thống nhất, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và được xác định rõ hoặc nêu rõ cách xác định tại thỏa thuận cho vay ký kết giữa ngân hàng và khách hàng.

  Chương trình này được khẩn trương thực hiện từ ngày 01/04/2023.

  Xem chi tiết tại Công văn 2308/NHNN-TD ban hành ngày 01/04/2023.

   
  524 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận