Công Văn 230/TCT-TNCN ngày 17/01/2012, hướng dẫn Quyết Toán Thuế TNCN năm 2011

Chủ đề   RSS   
 • #161763 19/01/2012

  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  Công Văn 230/TCT-TNCN ngày 17/01/2012, hướng dẫn Quyết Toán Thuế TNCN năm 2011

            BỘ TÀI CHÍNH

        TỔNG CỤC THUẾ

   

  Số:    230  /TCT-TNCN

  V/v Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

                            Hà Nội, ngày  17  tháng 1  năm 2012

   

            Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   

  Việc thực hiện quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đã được quy định tại Luật Thuế Thu nhập cá nhân, Nghị định số100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân, Thông tư số84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính, Thông tư số62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính, Thông tư số02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính, Thông tư số154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế. Nay để đảm bảo thực hiện thống nhất Tổng cục Thuế hướng dẫn thêm một số điểm về quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2011 như sau:

  I. Về đối tượng phải kê khai quyết toán thuế:

  1. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ hay không khấu trừ thuế.

  2. Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

  - Có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc tạm nộp;

  - Có yêu cầu hoàn số thuế nộp thừa hoặc bù trừ vào kỳ sau

  3. Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán đã đăng ký nộp thuế Thu nhập cá nhân theo thuế suất 20% tính trên thu nhập tính thuế với cơ quan thuế phải quyết toán thuế trong các trường hợp:

  - Số thuế phải nộp tính theo thuế suất 20% lớn hơn tổng số thuế đã tạm khấu trừ theo thuế suất 0,1% trong 7 tháng đầu năm và 0,05% trong 5 tháng cuối năm 2011;

  - Có yêu cầu hoàn thuế nộp thừa.

  4. Cá nhân cư trú là người nước ngoài khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam trước khi xuất cảnh phải thực hiện quyết toán thuế.

  II. Xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công


  IV. Xác định số thuế phải nộp

  1. Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh

  Số thuế phải nộp

  =

  Thu nhập tính thuế bình quân tháng

  x

  Thuế suất theo biểu thuế luỹ tiến từng phần tháng

  x

  12 tháng

  2. Đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế Thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần (nhỏ hơn hoặc bằng 5 triệu đồng/tháng) thì được miễn thuế 5 tháng cuối năm 2011.

  Số thuế được miễn

  =

  Thuế phải nộp năm 2011 x 5 tháng

  12 tháng

  Cá nhân kê khai số thuế Thu nhập cá nhân sau khi đã trừ số thuế được miễn vào chỉ tiêu số [32] (Số thuế phát sinh trong kỳ) của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.


  .............................................

  .............................................

  Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế căn cứ vào các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và nội dung hướng dẫn tại văn bản này để triển khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn.

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Vụ Pháp chế;

  - Vụ Chính sách;

  - Đại diện VPTCT tại TP.HCM;

  - Lưu: VT, TNCN.

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

   

  Vũ Văn Trường

   

  Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 19/01/2012 11:55:05 CH

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  94480 | Báo quản trị |  
  6 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
  levan0908 (10/03/2012) mrvanthuc (08/02/2012) BCTCtax (08/02/2012) Maiphuong5 (07/02/2012) hieuntvv (30/01/2012) thulan92 (29/01/2012)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #163576   07/02/2012

  daonhan
  daonhan
  Top 500
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2008
  Tổng số bài viết (305)
  Số điểm: 11952
  Cảm ơn: 526
  Được cảm ơn 674 lần


  Web

  Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011

  Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011

  Tổng cục Thuế đã có công văn hướng dẫn một số điểm về quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2011.

  Ảnh minh họa

  Theo hướng dẫn trên, 4 đối tượng phải kê khai quyết toán thuế gồm:


  Thứ nhất, tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ hay không khấu trừ thuế.

  Thứ hai, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc tạm nộp; Có yêu cầu hoàn số thuế nộp thừa hoặc bù trừ vào kỳ sau.

  Thứ ba, cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán đã đăng ký nộp thuế Thu nhập cá nhân theo thuế suất 20% tính trên thu nhập tính thuế với cơ quan thuế phải quyết toán thuế trong các trường hợp: Số thuế phải nộp tính theo thuế suất 20% lớn hơn tổng số thuế đã tạm khấu trừ theo thuế suất 0,1% trong 7 tháng đầu năm và 0,05% trong 5 tháng cuối năm 2011; Có yêu cầu hoàn thuế nộp thừa.

  Thứ tư, cá nhân cư trú là người nước ngoài khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam trước khi xuất cảnh phải thực hiện quyết toán thuế.

  Xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

  Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao và các khoản thu nhập khác theo hướng dẫn tại Khoản 2, Mục II, Phần A Thông tư số84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008; Điều 1 Thông tư số62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009; Điều 1 Thông tư số02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính mà người nộp thuế nhận được trong năm 2011.

  Trường hợp tổ chức, cá nhân trả tiền ăn giữa ca cho từng người lao động thì mức ăn giữa ca không tính vào thu nhập chịu thuế tối đa không vượt mức tiền chi cho ăn giữa ca quy định tại Khoản 3, Điều 5 Thông tư số12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/4/2011 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

  Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân. Trường hợp tiền lương, tiền công tháng 12/2010, tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế vào tháng 1/2011 thì tính vào thu nhập chịu thuế của năm 2011 để quyết toán thuế trong năm 2011.

  Đối với thu nhập chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định bằng giá bán chứng khoán trừ giá mua và các chi phí liên quan đến chuyển nhượng.

  Giảm trừ gia cảnh

  Về đối tượng giảm trừ gia cảnh và các khoản được giảm trừ để xác định thu nhập tính thuế được hướng dẫn tại Mục I, Phần B Thông tư số84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2009; Điều 2, Điều 3 Thông tư số62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009.

  Cá nhân được giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng. Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng đến Việt Nam đến tháng rời khỏi Việt Nam.

  Xác định số thuế phải nộp

  Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh:

  Số thuế phải nộp

  =

  Thu nhập tính thuế bình quân tháng

  x

  Thuế suất theo biểu thuế luỹ tiến từng phần tháng

  x

  12 tháng

  Đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế Thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần (nhỏ hơn hoặc bằng 5 triệu đồng/tháng) thì được miễn thuế 5 tháng cuối năm 2011.

  Số thuế được miễn

  =

  Thuế phải nộp năm 2011 x 5 tháng

  _______________________

  12 tháng

  Thanh Trúc

  Theo chinhphu.vn


  Cập nhật bởi daonhan ngày 07/02/2012 10:30:19 SA
   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn daonhan vì bài viết hữu ích
  Maiphuong5 (07/02/2012) levan0908 (10/03/2012)
 • #163723   07/02/2012

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14940)
  Số điểm: 99844
  Cảm ơn: 3473
  Được cảm ơn 5346 lần
  SMod

  #00b050;">Đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế Thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần (nhỏ hơn hoặc bằng 5 triệu đồng/tháng) thì được miễn thuế 5 tháng cuối năm 2011.


  Như vậy nghĩa là nếu ai đó có thu nhập các tháng 8, 9, 10,11 năm 2011 dưới 9 triệu, nhưng chẳng may được thưởng hơi nhiều một chút vào tháng 12 dẫn đến thu nhập trung bình cả năm ở bậc 2 => không được miễn thuế chút nào hết.

  Quy định này quá là bất công cho những người thu nhập không cao !!!!!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
  mrvanthuc (08/02/2012)
 • #163876   08/02/2012

  mrvanthuc
  mrvanthuc
  Top 75
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2009
  Tổng số bài viết (835)
  Số điểm: 12301
  Cảm ơn: 156
  Được cảm ơn 767 lần


  ntdieu viết:

  Đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế Thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần (nhỏ hơn hoặc bằng 5 triệu đồng/tháng) thì được miễn thuế 5 tháng cuối năm 2011.


  Như vậy nghĩa là nếu ai đó có thu nhập các tháng 8, 9, 10,11 năm 2011 dưới 9 triệu, nhưng chẳng may được thưởng hơi nhiều một chút vào tháng 12 dẫn đến thu nhập trung bình cả năm ở bậc 2 => không được miễn thuế chút nào hết.

  Quy định này quá là bất công cho những người thu nhập không cao !!!!!  Miễn cho những người có thu nhập thấp, khó khăn chứ thu nhập cao rồi thì miễn gì nữa Bác. Em cũng phải đóng thuế nhưng em thấy công bằng đó chứ. 
   
  Báo quản trị |  
 • #165571   16/02/2012

  Phamthikimthu
  Phamthikimthu

  Female
  Sơ sinh

  Lào Cai, Việt Nam
  Tham gia:16/02/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Nêú các bác có thu nhập cao thì phải đóng thuế là đúng rồi chứ còn kêu ca cái nỗi gì nữa hả các bác. Nhà nước chỉ miễn thuế cho những người có thu nhập thấp như vậy là công bằng rồi.
   
  Báo quản trị |  
 • #172525   17/03/2012

  luongthingocthanh
  luongthingocthanh

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/08/2011
  Tổng số bài viết (12)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Các anh chị luật sư cho em hỏi:
  - Khi quyết toán thuế TNCN cho các lao động vãng lai không ký hợp đồng lao động nhưng lao động đó có đăng ký bản cam kết theo mấu số 23/CK-TNCN thì có phải nộp thuế khi thu nhập của họ trên 500 nghìn hoặc trên 1 triệu đồng không.
   
  Báo quản trị |