Công văn 1631/BNV-VP: Thống nhất dùng thông tin trong sơ yếu lý lịch cán bộ vào CSDLQG

Chủ đề   RSS   
 • #601815 14/04/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2226)
  Số điểm: 77819
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1640 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Công văn 1631/BNV-VP: Thống nhất dùng thông tin trong sơ yếu lý lịch cán bộ vào CSDLQG

  Ngày 13/4/2023, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 1631/BNV-VP về việc đôn đốc triển khai cập nhất, kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

  Theo đó, nhằm triển khai thực hiện Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và hướng dẫn việc cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC, Bộ Nội vụ đưa ra một số nội dung cụ thể như sau:

  Xem thêm bài viết liên quan: Hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức

  - Thống nhất sử dụng các trường dữ liệu thông tin về CBCCVC trong Sơ yếu lý lịch hợp nhất để cập nhật dữ liệu về CBCCVC vào CSDLQG.

  - Thực hiện kết nối qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ/cấp tỉnh và Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) hoặc trực tiếp qua NDXP sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các bước thực hiện, cách thức phối hợp với giữa các đơn vị liên quan.

  - Bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ trước khi kết nối với CSDLQG về CBCCVC.

  - Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ đề ra.

  - Tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung nêu trên đến Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ (hoặc Ban Tổ chức cán bộ) các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Lãnh đạo Sở Nội vụ của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

  Tuy nhiên, qua kiểm tra, đánh giá thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu CBCCVC của các đơn vị với CSDLQG về CBCCV cho thấy chỉ có Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kiểm toán Nhà nước và Đài Truyền hình Việt Nam đã kết nối LGSP và đồng bộ được với CSDLQG về CBCCVC.

  Chi tiết về kết quả cập nhật, đồng bộ dữ liệu của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được công bố trên Cổng thông tin của Bộ Nội vụ địa chỉ: https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2023/04/CSDLQG_CBCCVC.pdf vào 12h00 các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần để các đơn vị theo dõi, kiểm tra, đôn đốc.

  Xem chi tiết tại Công văn 1631/BNV-VP ban hành ngày 13/4/2023.

  Xem thêm bài viết liên quan: Hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức

   
  274 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  danusa (19/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận