Công văn 1551/BXD-QLN: Hỗ trợ lãi suất vay cho người dân mua nhà ở xã hội

Chủ đề   RSS   
 • #602036 24/04/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1724)
  Số điểm: 57391
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1530 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Công văn 1551/BXD-QLN: Hỗ trợ lãi suất vay cho người dân mua nhà ở xã hội

  Ngày 20/4/2023 Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn 1551/BXD-QLN năm 2023 về việc hướng dẫn về xác định danh mục dự án. đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu dài phát triển nhà ở xã hội. nhà ờ công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư.
   
  Theo đó, thực hiện Nghị quyết Chính phủ giao Bộ Xây dựng đã hướng dẫn xác định đối tượng được hỗ trợ lãi suất vay mua nhà ở xã hội như sau:
   
  ho-tro-lai-suat-vay-cho-nguoi-dan-mua-nha-o-xa-hoi
   
  (1) Đối tượng được hỗ trợ vay vốn 
   
  * Đối với đối tượng cá nhân
   
  - Trường hợp mua nhà ở xã hội, nhà ờ công nhân (nhà ở xã hội tại khu công nghiệp) theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Nhà ở 2014, theo đó đối tượng được vay vốn là các đối tượng quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 49 Luật Nhà ở 2014:
   
  + Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
   
  + Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.
   
  + Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.
   
  + Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.
   
  + Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
   
  + Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 Luật Nhà ở 2014.
   
  + Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.
   
  - Trường hợp mua nhà ở tại các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, cụ thể là: 
   
  Chủ sở hữu nhà chung cư được bố trí tái định cư mà phải nộp thêm tiền chênh lệch diện tích thì được vay vốn tại tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam.
   
  * Đối với đối tượng là chủ đầu tư dự án 
   
  Thuộc các dự án như: Nhà ở xã hội, dự án nhà ở công nhân (nhà ở xã hội tại khu công nghiệp), dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư theo quy định pháp luật về nhà ở.
   
  (2) Điều kiện, tiêu chí hỗ trợ vay vốn
   
  Ngoài việc đâm báo các điều kiện, tiêu chí theo quy định pháp luật về tín dụng do Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thì đối tượng được vay chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng thời phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chí sau:
   
  * Đối với đối tượng là cá nhân
   
  - Đổi với đối tượng mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân (nhà ở xã hội tại khu công nghiệp) phải có hợp đồng mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư theo quy định pháp luật về nhà ở.
   
  - Đối với đối tượng được bố trí tái định cư trong dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì phải có hợp đồng mua, nhà ở, công trình xây dựng bố trí tái định cư theo quy định pháp luật về nhà ở.
   
  * Đối với đối tượng là Chủ đầu tư dự án
   
  Chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư phải có trong danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân (nhà ở xã hội tại khu công nghiệp), cải tạo, xây dựng lại chung cư do UBND cấp tỉnh công bố và phải đảm bảo các điều kiện sau:
   
  - Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân: đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về nhà ở; đã có quyết định giao đất hoặc đã có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng; đã được cấp phép xây dựng hoặc được miễn cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng.
   
  - Đối với dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư: đã có chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; các thông tin khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
   
  Xem thêm chi tiết Công văn 1551/BXD-QLN năm 2023 ban hành ngày 20/4/2023.
   
  453 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  danusa (26/04/2023) ThanhLongLS (24/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận