Công văn 1472/VPCP-KSTT: Sẽ không yêu cầu xuất trình Giấy xác nhận cư trú

Chủ đề   RSS   
 • #600053 10/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1738)
  Số điểm: 57791
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1538 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Công văn 1472/VPCP-KSTT: Sẽ không yêu cầu xuất trình Giấy xác nhận cư trú

  Ngày 09/3/2023 Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn 1472/VPCP-KSTT năm 2023 về việc công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện TTHC có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú.
   
  Theo đó, Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công như sau:
   
  cong-van-1472-vpcp-kstt-se-khong-yeu-cau-xuat-trinh-giay-xac-nhan-cu-tru
   
  Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị 05/CT- TTg ngày 23/2/2023 tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025.
   
  Tầm nhìn đến năm 2030 và Công điện 90/CĐ-TTg ngày 28/02/2023 về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Cư trú 2020Nghị định 104/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
   
  Trên cơ sở kết quả rà soát từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và theo dõi, tổng hợp tình hình công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương.
   
  Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị Đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng giám đốc quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:
   
  (1) Yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính
   
  Cụ thể, khẩn trương rà soát, sửa đổi các Thông tư, Quyết định, văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (phụ lục 1 kèm theo).
   
  Bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các Cơ sở dữ liệu khác, thực hiện đúng các quy định tại Luật Cư trú 2020 và Nghị định 104/2022/NĐ-CP.
   
  (2) Bãi bỏ yêu cầu xuất trình giấy xác nhận cư trú
   
  Các bộ, ngành hoàn thành việc công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý có liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú.
   
  Căn cứ theo quy định tại Luật Cư trú 2020Nghị định 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ trước ngày 15/3/2022 (phụ lục 2 kèm theo) làm cơ sở cho các địa phương công bố, công khai và tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả.
   
  Căn cứ trên cơ sở công bố của Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh và nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
   
  Đồng thời, hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú kể cả trường hợp chứng minh nơi cư trú trước khi xác nhận giấy tờ như: 
   
  - Sơ yếu lý lịch.
   
  - Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
   
  Theo Luật cư trú 2020, Nghị định 104/2022/NĐ-CP, hoàn thành trước ngày 20/3/2023.
   
  Xem thêm Công văn 1472/VPCP-KSTT ban hành ngày 09/3/2023.
   
  1444 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (15/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận