Công văn 1140: Bộ Tư pháp giải đáp khái niệm và hiệu lực của “văn bản quy định chi tiết”

Chủ đề   RSS   
 • #570585 23/04/2021

  jacktran159
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/03/2021
  Tổng số bài viết (248)
  Số điểm: 5148
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 238 lần


  Công văn 1140: Bộ Tư pháp giải đáp khái niệm và hiệu lực của “văn bản quy định chi tiết”

  Văn bản quy định chi tiết là gì?

  Văn bản quy định chi tiết là gì? - Minh họa

  Sau khi nhận được kiến nghị của Công ty TNHH Phát triển kỹ thuật Unions trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp có ý kiến trả lời tại Công văn 1140/BTP-VĐCXDPL ngày 16/4/2021.

  Vấn đề quy định thế nào là “văn bản quy định chi tiết” và xác định hiệu lực của văn bản quy định chi tiết thi hành, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (sửa đổi, bổ sung 2020) và Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 154/2020/NĐ-CP) đã có một số quy định liên quan như quy định về các trường hợp cần giao quy định chi tiết, yêu cầu về nội dung, thời hạn ban hành, hiệu lực của văn bản quy định chi tiết...

  Cụ thể, Khoản 1 Điều 11 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định:

  “1. Văn bản quy phạm pháp luật phải được quy định cụ thể để khi có hiệu lực thì thi hành được ngay. Trong trường hợp văn bản có điều, khoản, điểm mà nội dung liên quan đến quy trình, quy chuẩn kỹ thuật và những nội dung khác cần quy định chi tiết thì ngay tại điều, khoản, điểm đó có thể giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết, Văn bản quy định chi tiết chỉ được quy định nội dung được giao và không được quy định lặp lại nội dung của văn bản được quy định chi tiết."

  Theo quy định này thì “văn bản quy định chi tiết” là văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể các nội dung được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. Việc giao ban hành văn bản quy định chi tiết phải được quy định ngay tại điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật, trong đó nêu rõ cơ quan được ban hành văn bản quy định chi tiết và nội dung giao quy định chi tiết (nội dung liên quan đến quy trình, quy chuẩn kỹ thuật và những nội dung khác) phải cụ thể.

  Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được xác định là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thì đương nhiên hết hiệu lực cùng thời điểm với văn bản được quy định chi tiết thi hành theo quy định tại khoản 4 Điều 154 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

  Tại khoản 2 Điều 38 của Nghị định 34/2016/NĐ-CP cũng đã quy định rõ về việc xác định văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực, cụ thể như sau:

  Xác định văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực:

  - Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp | luật quy định chi tiết thi hành các điều, khoản, điểm được giao quy định chi tiết thi hành văn bản đó đồng thời hết hiệu lực;

  - Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được quy định chi tiết hết | hiệu lực một phần thì các nội dung quy định chi tiết phần hết hiệu lực của văn bản được quy định chi tiết sẽ hết hiệu lực đồng thời với phần hết hiệu lực của văn bản được quy định chi tiết. Trường hợp không thể xác định được nội dung hết hiệu lực của văn bản quy định chi tiết thi hành thì văn bản đó hết hiệu lực toàn bộ

  - Trường hợp một văn bản quy định chi tiết nhiều văn bản quy phạm pháp luật, trong đó chỉ có một hoặc một số văn bản được quy định chi tiết hết hiệu lực thì nội dung của văn bản quy định chi tiết thi hành sẽ hết hiệu lực đồng thời với một hoặc một số văn bản được quy định chi tiết hết hiệu lực. Trường | hợp không thể xác định được các nội dung hết hiệu lực của văn bản quy định chi tiết thi hành thì văn bản đó hết hiệu lực toàn bộ

  Xem chi tiết Công văn tại file đính kèm.

   
  1374 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn jacktran159 vì bài viết hữu ích
  admin (24/04/2021) ThanhLongLS (23/04/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận