Công ty vay tiền ngân hàng trên 25% số vốn, có phải giao dịch liên kết?

Chủ đề   RSS   
 • #572714 26/06/2021

  Công ty vay tiền ngân hàng trên 25% số vốn, có phải giao dịch liên kết?

  Tại điểm d khoản 2 điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định:

  “d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự)

  với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;”

  Theo như những giải đáp của Tổng cục thuế trên trang http://gdt.gov.vn thì trường hợp

  “Công ty có vay vốn ngân hàng với khoản vốn vay lớn hơn 25% vốn góp của chủ sở hữu của Công ty và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của Công ty thì giữa Công ty và Ngân hàng được xác định là có quan hệ liên kết. Khi đó các giao dịch phát sinh giữa doanh nghiệp và ngân hàng được xác định là giao dịch liên kết.”

  Tổng cục thuế cũng không giải đáp thêm nhiều về quy trên nhưng luôn khẳng định về điều kiện vay giữa công ty và ngân hàng gồm:

  Thứ nhất, khoản vốn vay lớn hơn 25% vốn góp của chủ sở hữu của Công ty (xác định tỷ lệ 25% trên vốn chủ sở hữu được tính trên tổng số dư nợ vay).

  Thứ hai, chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của Công ty

  Khi đáp ứng cả hai điều kiện này thì giữa Công ty và Ngân hàng được xác định là có quan hệ liên kết. Khi đó các giao dịch phát sinh giữa doanh nghiệp và ngân hàng được xác định là giao dịch liên kết.

  Theo câu trả lời này, quan điểm như sau:

  Tức là công ty và ngân hàng có khoảng vay lớn hơn 25% vốn góp của chủ sở hữu của Công ty và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của Công ty khi này chỉ mới xác định được thời điểm này công ty và ngân hàng có mối mối quan hệ liên kết.

  Khi đã tồn tại mối quan hệ liên kết nêu trên, sau này (kể thời điểm vay) công ty và ngân hàng các giao dịch phát sinh thì được xác định là giao dịch liên kết. Lúc này, công ty phải thực hiện theo quy định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

  Bởi, căn cứ Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP này là căn cứ giúp xác định các bên có quan hệ liên kết, quan hệ này là do hoạt động vay tạo nên. Đồi thời, Giao dịch liên kết là giao dịch giữa các bên có quan hệ liên kết. Như vậy, phải hình thành quan hệ liên kết trước, sau đó mới phát sinh giao dịch thì lúc này mới được xem là giao dịch liên kết.

   

   
  2053 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599140   26/02/2023

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Công ty vay tiền ngân hàng trên 25% số vốn, có phải giao dịch liên kết?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Theo quy định trên, để phát sinh mối liên hệ liên kết thì thứ nhất, số vốn vay bằng ít nhất 25% số vốn doanh nghiệp, và thứ hai, số tiền vay bằng ít nhất 50% tổng số nợ vay trung hạn của doanh nghiệp. Khi đó có thể xác định các giao dịch liên kết sau này nhằm đảm bảo quyền lợi cho bên cho vay, hạn chế rủi ro tài chính.

   
  Báo quản trị |