Công ty trả tiền bồi thường cho các hộ dân thì hộ dân có nộp thuế TNCN không?

Chủ đề   RSS   
 • #590554 30/08/2022

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1320)
  Số điểm: 10361
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 193 lần


  Công ty trả tiền bồi thường cho các hộ dân thì hộ dân có nộp thuế TNCN không?

  Căn cứ điểm n khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 12 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định thì thu nhập từ bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là tiền bồi thường, hỗ trợ do Nhà nước thu hồi đất, kể cả các khoản thu nhập do các tổ chức kinh tế bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện thu hồi đất theo quy định là khoản thu nhập được miễn thuế.

  Theo hướng dẫn tại điều này thì căn cứ để xác định thu nhập từ bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc thu hồi đất, bồi thường tái định cư và chứng từ chi tiền bồi thường.

  Như vậy, đối với khoản tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất do doanh nghiệp chi trả theo quy định của cơ quan Nhà nước mà các hộ dân nhận được sẽ được miễn thuế TNCN.

  Lưu ý:

  Theo Công văn 4741/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành  thì trường hợp Công ty tự thỏa thuận bồi thường về đất cho hộ gia đình, cá nhân theo hình thức Hợp đồng chuyển nhượng, Hợp đồng thỏa thuận bồi thường không được phê duyệt của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật thì khoản thu nhập của hộ gia đình, cá nhân nhận được là các khoản bồi thường, hỗ trợ về đất của các Công ty không thuộc đối tượng được miễn thuế TNCN. Khi đó hộ dân sẽ nộp thuế TNCN theo Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC

   
  288 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn jellannm vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595063   30/11/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (454)
  Số điểm: 4091
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Công ty trả tiền bồi thường cho các hộ dân thì hộ dân có nộp thuế TNCN không?

  Cảm ơn chia sẽ hữu ích từ bạn. Bản chất của khoản tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là một khoản bù đắp phần thiệt hại cho hộ gia đình cá nhân khi bị thu hồi quyền sử dụng đất. Khoản này là một khoản bù đắp không phát sinh như một khoản lợi ích về kinh tế của hộ gia đình cá nhân. Do đó, nếu như thu thuế đối với khoản này là hoàn toàn không hợp lý. Vậy nên có thê dễ hiểu vì sao khoản thu nhập từ việc nhà nước bồi thường khi thu hồi đất không tính vào thu nhập chịu thuế.

   
  Báo quản trị |