Công ty trả chậm lương có được đơn phương chấm dứt hợp đồng không?

Chủ đề   RSS   
 • #575835 29/09/2021

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 203 lần


  Công ty trả chậm lương có được đơn phương chấm dứt hợp đồng không?

   
  "Điều 35. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động
  ...
  2. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:
  ...
  b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;"
   
  Khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này như sau: 4. Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.
   
  Theo đó, Công ty được phép trả chậm 30 ngày. Nếu qua 30 ngày mà công ty chưa trả lương hoặc trả không đủ thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước.
   
  640 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận