Công ty tôi khấu trừ thuế đúng không?

Chủ đề   RSS   
 • #596145 29/12/2022

  dungbonsai

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:26/03/2022
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 275
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Công ty tôi khấu trừ thuế đúng không?

  Kính gửi Thư Viện Pháp Luật.
   
  Tôi xin hỏi 1 trường hợp người lao động là người nước ngoài thuộc công ty mẹ (ký HĐ với cty mẹ) được điều chuyển qua cty con tại VN làm việc. Người này thường trú tại HCM (lấy vợ là người VN). Hàng tháng cty con tại VN đại diện cty mẹ trả lương cho người nước ngoài này luôn khấu trừ 10% trước khi trả lương. Xin hỏi như vậy cty con tại VN có sai khi khấu trừ 10% thuế TNCN trước như vậy không?
   
  Theo tôi hiểu người LĐ nước ngoài này ký HĐ vĩnh viễn với cty mẹ và đã làm việc với cty mẹ trên 15 năm thì dù không phải trực tiếp ký HĐ với cty con VN nhưng cũng ko bị trừ trước 10% thuế TNCN hàng tháng trước khi nhận lương. Và cty con có trách nhiệm làm quyết toán thuế cho người nước ngoài này không?  Việc cty con từ chối làm quyết toán thuế cho người LĐ nước ngoài này mặc dù đã có giấy uỷ quyền của người này cho cty con làm quyết toán thuế (cam kết chỉ có thu nhập từ tiền lương cty con đại diện chi trả) thì cty con có sai và vi phạm quy định gì hay không?
   
  Kính mong nhận được tư vấn của TVPL.
   
  Tôi xin chân thành cảm ơn.
   
   
  516 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dungbonsai vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596962   09/01/2023

  Special29
  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (712)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 111 lần


  Công ty tôi khấu trừ thuế đúng không?

  Căn cứ Điều 2 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định:
  "Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập;
  ...”
   
  => Theo đó, người nước ngoài là cá nhân cư trú nên thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập. => Tức thu nhập từ hợp đồng lao động với công ty Nhật vẫn chịu thuế tại Việt Nam.
   
  Theo thông tin chị cung cấp thì người lao động ký hợp đồng và làm việc với công ty mẹ,  công ty chị chỉ trả lương giúp cho công ty mẹ. => Bản chất ở đây công ty chị và người lao động không phát sinh quan hệ lao động, trả lương do đó bên chị không thực hiện khấu trừ thuế TNCN. Người nước ngoài này có trách nhiệm tự kê khai nộp thuế đối với cơ quan thuế tại Việt Nam từ khoản thu nhập do công ty bên Nhật chi trả. 
   
  Căn cứ điểm a.2 Khoản 3 Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định:
  "3. Khai thuế, nộp thuế:
  a) Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công:
  ...
  a.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế bao gồm: cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ nước ngoài; cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam nhưng được trả từ nước ngoài; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam chi trả nhưng chưa khấu trừ thuế; cá nhân nhận cổ phiếu thưởng từ đơn vị chi trả.
  ..."
   
  Về địa điểm cá nhân tự nộp hồ sơ khai thuế thực hiện theo Khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định:
  "Điều 11. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế
  Người nộp thuế thực hiện các quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 45 Luật Quản lý thuế và các quy định sau đây:
  ...
  8. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc loại phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế như sau:
  a) Cá nhân trực tiếp khai thuế theo tháng hoặc quý theo quy định tại khoản 1 Điều 8, Điều 9 Nghị định này, bao gồm:
  a.1) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trả thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân nhưng chưa khấu trừ thuế thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
  a.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trả từ nước ngoài thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế quản lý nơi cá nhân phát sinh công việc tại Việt Nam. Trường hợp nơi phát sinh công việc của cá nhân không ở tại Việt Nam thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.
  ..." 
   
   Về quyết toán thuế: 
  Căn cứ điểm d.2 Khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP  quy định:
  "Điều 8. Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế
  ...
  d.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, cụ thể như sau:
  Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm. Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới theo quy định tại điểm d.1 khoản này thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.
  Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
  ..." 
   
  =>Theo đó, công ty chỉ quyết toán thay người lao động nếu họ có ký hợp đồng lao động với công ty chị từ 3 tháng trở lên và thực tế đang làm việc tại công ty chị. Trường hợp chị nêu người này không có hợp đồng lao động với bên chị, bên chị cũng không phát sinh việc trả lương cho người này, chỉ trả thay giúp cho công ty Nhật do đó không thuộc trường hợp được công ty chị quyết toán thuế thay chị nhé. Cá nhân này sẽ tự quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.
   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Special29 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/01/2023)