Công ty tôi có phải nộp tờ khai thuế TNDN không?

Chủ đề   RSS   
 • #594165 25/11/2022

  hatuanquoc1971

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:23/02/2022
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 285
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 5 lần


  Công ty tôi có phải nộp tờ khai thuế TNDN không?

  TVPL tư vấn giúp tôi vấn đề này: Công ty tôi kê khai thuế GTGT theo PP khấu trừ, và tính thuế TNDN trên lợi nhuận trước thuế. Vậy Công ty tôi có phải nộp tờ khai thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS cho từng lần phát sinh hay không? Hay Công ty chỉ cần nộp thuế TNDN tạm tính của quý và cuối năm khi làm tờ khai Quyết toán TNDN thì làm thêm Phụ lục về thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS
   
  344 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hatuanquoc1971 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594356   28/11/2022

  Special29
  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (708)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 110 lần


  Công ty tôi có phải nộp tờ khai thuế TNDN không?

  Căn cứ điểm e khoản 4, điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP:
   
  "Điều 8. Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế
  ...
  4. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khai theo từng lần phát sinh, bao gồm:
  ...
  e) Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của người nộp thuế áp dụng theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
  ...
  6. Các loại thuế, khoản thu khai quyết toán năm và quyết toán đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa) mà doanh nghiệp chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp được chuyển đổi thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp, doanh nghiệp khai quyết toán khi kết thúc năm. Cụ thể như sau:
  ...
  b) Thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài; thuế thu nhập doanh nghiệp kê khai theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu theo từng lần phát sinh hoặc theo tháng theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều này). Người nộp thuế phải tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý (bao gồm cả tạm phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính) Và được trừ số thuế đã tạm nộp với số phải nộp theo quyết toán thuế năm.
  ..."
   
  Theo đó, trường hợp công ty chị tính thuế TNDN trên lợi nhuận trước thuế, không là thuộc trường tính trên doanh thu tại điểm đ khoản 4 Điều 8 thì sẽ không phải nộp thuế TNDN theo từng lần phát sinh.
  Công ty tự xác định số thuế TNDN tạm nộp quý và khi quyết toán, trong hồ sơ quyết toán kèm theo Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. (Mục 7.2 Phụ lục Nghị định 126/2020/NĐ-CP)
   
   
  Báo quản trị |